Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 85 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200936
31 marca 201037
30 czerwca 201038
30 września 201038
31 grudnia 201041
31 marca 201144
30 czerwca 201146
30 września 201148
31 grudnia 201151
31 marca 201251
30 czerwca 201253
30 września 201256
31 grudnia 201261
31 marca 201374
30 czerwca 201380
30 września 201388
31 grudnia 201387
31 marca 201488
30 czerwca 201485
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), kujawsko-pomorskie (17,6% ogółu) oraz zachodniopomorskie (14,1% ogółu).

mazowieckie2630,6%
kujawsko-pomorskie1517,6%
zachodniopomorskie1214,1%
wielkopolskie67,1%
śląskie67,1%
łódzkie55,9%
lubelskie33,5%
pomorskie22,4%
świętokrzyskie22,4%
dolnośląskie22,4%
lubuskie22,4%
małopolskie22,4%
warmińsko-mazurskie11,2%
podkarpackie11,2%
opolskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (67,1% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (17,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (10,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5767,1%
indywidualna działalność gospodarcza1517,6%
spółki akcyjne910,6%
spółki jawne22,4%
spółki cywilne11,2%
spółki komandytowe11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (57,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,7% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (5,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4957,6%
własność prywatna krajowa pozostała2124,7%
własność państwowych osób prawnych55,9%
własność zagraniczna55,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej22,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,2%
własność skarbu państwa11,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,4% podmiotów) i od 50 do 249 (8,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7689,4%
od 50 do 249 zatrudnionych78,2%
powyżej 250 zatrudnionych11,2%
od 10 do 49 zatrudnionych11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)14 489 536 883,7910 629 659 896,187 555 626 368,20208 056 198,591,42,02,826,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA (7,2 mld zł), POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA (87,0 mln zł) oraz POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-ZACHÓD SPÓŁKA AKCYJNA (76,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA14 145 147 503,7210 526 666 224,637 155 678 083,51212 116 195,361,52,03,025,6
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA60 622 662,4627 212 190,9986 984 645,002 279 804,273,88,42,655,1
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-ZACHÓD SPÓŁKA AKCYJNA46 177 751,9418 371 225,4676 940 063,42228 686,940,51,20,360,2
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE -WSCHÓD SPÓŁKA AKCYJNA24 556 061,424 917 878,7763 422 029,46655 592,312,713,31,080,0
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA26 985 795,123 476 932,6261 907 726,38543 699,202,015,60,987,1
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA24 899 563,2612 337 531,7744 696 944,051 273 376,225,110,32,950,5
H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 491 495,798 251 105,8339 116 467,51162 037,411,22,00,438,8
SWEPOL LINK (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 656 050,3928 426 806,4426 880 410,30-9 203 191,83-6,2-32,4-34,280,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.