Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wytwarzania energii elektrycznej przez spalanie odpadów, sklasyfikowanego w 38.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 398 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 193
31 marca 20102 377
30 czerwca 20102 543
30 września 20102 681
31 grudnia 20102 819
31 marca 20112 909
30 czerwca 20113 055
30 września 20113 221
31 grudnia 20113 398
31 marca 20123 495
30 czerwca 20123 685
30 września 20123 888
31 grudnia 20124 222
31 marca 20134 533
30 czerwca 20134 896
30 września 20135 169
31 grudnia 20135 318
31 marca 20145 360
30 czerwca 20145 398
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (9,7% ogółu).

mazowieckie1 37525,5%
wielkopolskie55010,2%
pomorskie5269,7%
zachodniopomorskie4558,4%
dolnośląskie3636,7%
kujawsko-pomorskie3376,2%
łódzkie3316,1%
śląskie2905,4%
małopolskie2815,2%
warmińsko-mazurskie1853,4%
lubelskie1713,2%
podkarpackie1272,4%
lubuskie1222,3%
podlaskie1041,9%
świętokrzyskie971,8%
opolskie841,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (71,1% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (16,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 83971,1%
indywidualna działalność gospodarcza87516,2%
spółki cywilne2725,0%
spółki komandytowe1753,2%
spółki akcyjne1172,2%
spółki jawne941,7%
spółki komandytowo-akcyjne230,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (56,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (17,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (12,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 07156,9%
własność prywatna krajowa pozostała91717,0%
własność zagraniczna68712,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2073,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1803,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1723,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1112,1%
własność samorządowa120,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,2%
własność państwowych osób prawnych90,2%
pozostałe230,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 25697,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1011,9%
od 50 do 249 zatrudnionych250,5%
powyżej 250 zatrudnionych160,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)66 241 615 633,3137 839 988 242,2933 918 696 022,545 392 484 899,148,114,315,942,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 56 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA (11,8 mld zł), PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA (10,5 mld zł) oraz TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA (4,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA26 849 665 602,5313 649 599 710,6411 836 409 889,712 178 721 507,568,116,018,449,2
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA26 795 152 233,3013 597 745 122,7710 530 605 685,462 140 015 147,398,015,720,349,3
TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA7 170 028 875,534 336 963 309,554 825 292 230,52460 620 240,036,410,69,639,5
Grupa Kapitałowa EDF RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA2 135 521 398,251 300 376 629,103 648 178 365,27333 492 824,4415,625,79,139,1
ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA3 723 365 000,002 784 509 000,352 469 068 000,00238 026 000,006,48,69,625,2
Grupa Kapitałowa ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA4 458 139 000,002 337 574 000,002 468 125 000,00418 772 000,299,417,917,047,6
EDF RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA1 822 880 932,991 245 952 818,222 229 542 799,19325 465 905,1717,926,114,631,7
Grupa Kapitałowa ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA2 857 158 154,831 332 963 359,922 152 541 051,91316 498 282,8511,123,714,753,4
ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA2 548 177 780,401 343 709 829,502 140 981 174,11316 157 242,1212,423,514,847,3
PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA2 985 286 000,402 237 775 000,001 877 570 000,00257 671 000,008,611,513,725,0
PGE ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA3 342 549 707,151 786 780 611,581 760 052 182,11206 742 533,266,211,611,846,5
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA2 988 325 625,592 001 454 867,271 554 665 689,18232 932 155,567,811,615,033,0
ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA753 612 027,79398 654 880,33861 483 196,1777 048 928,8310,219,38,947,1
ELEKTROWNIA PĄTNÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 588 303 218,111 027 553 255,00635 500 359,08144 250 089,355,614,022,760,3
PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA1 826 779 426,891 578 487 835,47611 643 062,83103 224 024,735,76,516,913,6
ENERGA HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ788 471 388,58627 290 933,04560 048 006,90370 331 207,3047,059,066,120,4
ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" SPÓŁKA AKCYJNA682 862 869,21266 165 915,28386 138 344,8586 302 702,0812,632,422,461,0
ELEKTROWNIA SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA781 793 787,69538 258 284,71378 595 137,9441 836 818,805,47,811,131,2
EDP RENEWABLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 236 964 000,00435 429 000,00363 786 000,33-13 112 000,00-1,1-3,0-3,664,8
ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW "ELCHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 251 811 208,37825 098 231,96355 495 472,44121 355 280,529,714,734,134,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.