Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje specjalistyczne instalowanie maszyn. Jednak instalowanie elementów stanowiących integralną część budynku lub podobnej konstrukcji, takich jak instalowanie schodów ruchomych, zakładanie przewodów instalacji elektrycznej, alarmów przeciwwłamaniowych lub systemów klimatyzacyjnych, traktowana jest jako roboty budowlane.

Podklasa ta obejmuje:

 • instalowanie maszyn przemysłowych w zakładzie przemysłowym,
 • montaż przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • instalowanie innych urządzeń przemysłowych, takich jak:
  • sprzęt (tele)komunikacyjny,
  • komputery dużej mocy (mainframe),
  • urządzenia napromieniowujące i sprzęt elektromedyczny,
 • demontowanie dużych maszyn i urządzeń,
 • działalność związaną ze specjalistyczną budową młynów,
 • montaż konstrukcji maszyn,
 • instalowanie wyposażenia kręgielni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania wind, schodów ruchomych, automatycznych drzwi, systemów odkurzania itp., sklasyfikowanej w 43.29.Z,
 • instalowania drzwi, klatek schodowych, wyposażenia sklepów, mebli itp., sklasyfikowanej w 43.32.Z,
 • instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 756 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 432
31 marca 20105 369
30 czerwca 20105 408
30 września 20105 452
31 grudnia 20105 435
31 marca 20115 394
30 czerwca 20115 375
30 września 20115 384
31 grudnia 20115 344
31 marca 20125 315
30 czerwca 20125 340
30 września 20125 406
31 grudnia 20125 398
31 marca 20135 431
30 czerwca 20135 487
30 września 20135 528
31 grudnia 20135 551
31 marca 20145 636
30 czerwca 20145 756
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), śląskie (14,4% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie83614,5%
śląskie82714,4%
wielkopolskie63411,0%
dolnośląskie5209,0%
pomorskie4758,3%
zachodniopomorskie4477,8%
małopolskie4347,5%
łódzkie3095,4%
kujawsko-pomorskie2794,8%
podkarpackie1793,1%
lubuskie1753,0%
warmińsko-mazurskie1482,6%
lubelskie1472,6%
opolskie1452,5%
świętokrzyskie1332,3%
podlaskie681,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 38776,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością76813,3%
spółki cywilne4718,2%
spółki jawne551,0%
spółki komandytowe330,6%
spółki akcyjne240,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,2%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
spółdzielnie40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 34392,8%
własność prywatna krajowa pozostała1492,6%
własność zagraniczna1352,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych450,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,9% podmiotów) i od 10 do 49 (5,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 40493,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2905,0%
od 50 do 249 zatrudnionych530,9%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)2 277 089 608,51801 492 176,673 533 530 115,81173 083 616,297,621,64,964,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 48 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,3 mld zł), Grupa Kapitałowa CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA (377,2 mln zł) oraz CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA (261,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)581 539 081,4167 275 845,261 326 370 545,1922 398 516,733,933,31,788,4
Grupa Kapitałowa CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA293 529 000,3082 782 000,00377 179 000,0033 791 000,0011,540,89,071,8
CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA224 213 424,4550 220 746,85260 969 836,1623 425 329,9110,546,69,077,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA178 214 684,4558 932 231,01254 825 410,623 003 625,551,75,11,266,9
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA177 853 090,9758 570 637,07254 825 410,622 892 733,271,64,91,167,1
Grupa Kapitałowa INTROL SPÓŁKA AKCYJNA184 519 000,00114 248 000,00238 636 000,2812 081 000,006,610,65,138,1
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "REMAK" SPÓŁKA AKCYJNA73 360 000,0042 025 000,13125 605 000,004 092 000,005,69,73,342,7
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 524 560,0034 761 332,0094 583 341,3733 840 932,0072,797,435,825,3
TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)34 499 950,754 879 404,7588 674 692,723 243 200,989,466,53,785,9
EMERSON PROCESS MANAGEMENT POWER AND WATER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)44 078 600,0014 341 100,0086 243 100,006 036 800,2313,742,17,067,5
ENERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 457 271,297 687 579,8277 187 827,66987 243,042,312,81,381,9
METROLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 188 489,8217 964 243,2567 328 839,603 647 460,8211,720,35,442,4
PETROELTECH SPÓŁKA AKCYJNA138 132 227,1252 417 069,5466 225 947,3511 216 067,388,121,416,962,1
INTROL SPÓŁKA AKCYJNA101 661 000,0081 053 000,0065 320 000,0010 923 000,1510,713,516,720,3
LANDIS + GYR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 312 029,3110 716 705,4363 827 041,516 886 875,8229,564,310,854,0
METSO AUTOMATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 865 399,2513 604 336,7658 618 382,965 209 588,088,938,38,976,9
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE37 336 900,0022 002 000,0652 771 200,002 305 500,006,210,54,441,1
ENERGOMONTAŻ CHORZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 401 916,5211 752 953,9149 626 502,462 713 737,579,923,15,557,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 457 747,492 616 865,9649 271 455,261 597 481,348,261,13,286,6
METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 654 976,9937 320 327,2543 979 397,263 479 912,806,79,37,927,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.