Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów ochronnych, takich jak:
  • ubrania ognioodporne i ochronne,
  • pasy bezpieczeństwa dla monterów i inne pasy do celów zawodowych,
  • urządzenia ratownicze wykonane z korka,
  • kaski ochronne i pozostały sprzęt ochronny do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych (np. kaski stosowane przez sportowców),
  • kombinezony przeciwpożarowe,
  • ochronne nakrycia głowy i inny sprzęt ochronny do użytku osobistego, z metalu,
  • zatyczki do uszu i nosa (np. do ochrony podczas pływania i przed hałasem),
  • maski gazowe,
 • produkcję piór, długopisów i ołówków, dowolnego rodzaju, nawet mechanicznych,
 • produkcję wkładów grafitowych do ołówków,
 • produkcję datowników, pieczęci lub numeratorów, ręcznych urządzeń do drukowania lub wytłaczania etykiet, drukarek ręcznych, taśm nasączonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do tuszu,
 • produkcję globusów,
 • produkcję parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich,
 • produkcję guzików, zatrzasków, zatrzasków guzikowych, zamków błyskawicznych,
 • produkcję zapalniczek do papierosów,
 • produkcję artykułów użytku osobistego: fajek, grzebieni, spinek do włosów, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosów i pozostałych naczyń próżniowych do użytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych bród, sztucznych rzęs,
 • produkcję rozmaitych artykułów: świec i podobnych artykułów, sztucznych kwiatów, owoców i liści, akcesoriów do sztuk magicznych i żartów, ręcznych sit i przesiewaczy; manekinów krawieckich itp.,
 • produkcję trumien, urn itp.,
 • produkcję koszy kwiatowych, bukietów, wieńców,
 • działalność związaną z wypychaniem zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji knotów, sklasyfikowanej w 13.99.Z,
 • produkcji ubrań roboczych i ubiorów służbowych (np. fartuchów laboratoryjnych, kombinezonów roboczych, mundurów), sklasyfikowanej w 14.12.Z,
 • produkcji ozdóbek i pamiątek z papieru, sklasyfikowanej w 17.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 953 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 270
31 marca 20107 109
30 czerwca 20107 091
30 września 20107 126
31 grudnia 20107 010
31 marca 20116 893
30 czerwca 20116 624
30 września 20116 514
31 grudnia 20116 341
31 marca 20126 206
30 czerwca 20126 167
30 września 20126 176
31 grudnia 20126 095
31 marca 20136 015
30 czerwca 20136 001
30 września 20136 041
31 grudnia 20135 947
31 marca 20145 936
30 czerwca 20145 953
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), śląskie (15,0% ogółu) oraz małopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie92615,6%
śląskie89015,0%
małopolskie67111,3%
wielkopolskie65911,1%
dolnośląskie4577,7%
łódzkie4557,6%
kujawsko-pomorskie2594,4%
lubelskie2584,3%
pomorskie2504,2%
podkarpackie2343,9%
zachodniopomorskie2273,8%
świętokrzyskie1662,8%
lubuskie1382,3%
opolskie1262,1%
warmińsko-mazurskie1232,1%
podlaskie1141,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,2% podmiotów), spółki cywilne (12,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 65478,2%
spółki cywilne72212,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4838,1%
spółki jawne520,9%
spółdzielnie130,2%
spółki komandytowe120,2%
spółki akcyjne110,2%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne30,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 58893,9%
własność prywatna krajowa pozostała1883,2%
własność zagraniczna811,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej280,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych240,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,1%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,1%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,2% podmiotów) i od 10 do 49 (4,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 60894,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2794,7%
od 50 do 249 zatrudnionych571,0%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)720 829 305,46415 195 752,961 182 923 442,9744 365 159,846,210,73,842,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BOLSIUS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (277,2 mln zł), KORONA SPÓŁKA AKCYJNA (244,0 mln zł) oraz K.C.B. INTERLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (169,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BOLSIUS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)139 653 925,0372 847 102,69277 176 442,358 360 827,486,011,53,047,8
KORONA SPÓŁKA AKCYJNA (*)114 746 579,6957 749 398,42243 972 500,2911 762 900,7810,320,44,849,7
K.C.B. INTERLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 883 046,5164 762 581,51168 997 200,042 510 574,783,03,91,521,9
ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA50 020 818,8727 880 369,2774 407 943,9411 181 087,6822,440,115,044,3
SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 216 293,6010 531 651,9362 425 067,661 127 376,282,910,71,873,1
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY KAZIMIERZ JOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 572 905,1818 555 141,2451 650 311,66876 067,382,94,71,739,3
SPAAS CANDLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 213 436,8211 975 441,1346 913 817,825 970 072,6618,549,912,762,8
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" SPÓŁKA AKCYJNA22 595 843,1312 238 363,9743 491 802,51975 391,464,38,02,245,8
CZAJKA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAX - POL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ22 301 756,3410 054 818,1936 224 895,461 738 997,907,817,34,854,9
HUNTER DOUGLAS FABRICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 437 000,0021 310 000,0029 148 000,24-3 306 000,00-11,6-15,5-11,325,1
EFFECT-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA44 450 432,4535 915 315,0126 489 792,902 001 655,964,55,67,619,2
MIKROSTYK SPÓŁKA AKCYJNA13 783 985,686 361 985,8223 902 360,471 370 702,769,921,65,753,9
WATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 826 107,727 540 777,2723 689 604,46876 263,238,111,63,730,4
GLUE-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA25 672 387,0921 651 176,0818 881 007,36847 455,403,33,94,515,7
ZIPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 215 640,0420 763 195,4817 829 798,66-3 725 448,93-12,3-17,9-20,931,3
ALF-SENSOR SPÓŁKA JAWNA11 145 040,815 763 728,1614 375 476,22815 681,447,314,25,748,3
MAGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 537 470,363 556 149,2513 978 006,98594 267,274,416,74,373,7
ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA8 556 637,785 738 560,249 369 415,78387 287,854,56,84,132,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.