Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych.

Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,
 • produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych,
 • produkcję cementu do rekonstrukcji kości,
 • produkcję pieców dentystycznych,
 • produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
 • produkcję sterylizatorów laboratoryjnych,
 • produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,
 • produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne:
  • stołów operacyjnych,
  • mebli do przeprowadzania badań,
  • łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym,
  • foteli dentystycznych,
 • produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp.,
 • produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny,
 • produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych,
 • produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych,
 • produkcję obuwia ortopedycznego,
 • produkcje aparatów słuchowych,
 • produkcję szklanych oczu,
 • produkcję termometrów medycznych,
 • produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 20.42.Z,
 • produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 21.20.Z,
 • produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
 • produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 30.92.Z,
 • działalności optyków, sklasyfikowanej w 47.78.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 046 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 579
31 marca 20107 682
30 czerwca 20107 761
30 września 20107 845
31 grudnia 20107 895
31 marca 20117 916
30 czerwca 20117 890
30 września 20117 898
31 grudnia 20117 929
31 marca 20127 912
30 czerwca 20127 921
30 września 20127 956
31 grudnia 20127 995
31 marca 20137 964
30 czerwca 20137 971
30 września 20137 972
31 grudnia 20138 009
31 marca 20148 018
30 czerwca 20148 046
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz małopolskie (8,5% ogółu).

mazowieckie1 36016,9%
śląskie99712,4%
małopolskie6868,5%
dolnośląskie6608,2%
wielkopolskie6478,0%
łódzkie5757,1%
lubelskie4365,4%
pomorskie4295,3%
podkarpackie4075,1%
zachodniopomorskie3694,6%
kujawsko-pomorskie3634,5%
podlaskie2713,4%
warmińsko-mazurskie2513,1%
świętokrzyskie2312,9%
lubuskie1872,3%
opolskie1772,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (6,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 16389,0%
spółki cywilne4896,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3244,0%
spółki jawne340,4%
spółki akcyjne140,2%
spółki komandytowe140,2%
spółdzielnie40,0%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność zagraniczna (1,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 81697,1%
własność zagraniczna911,1%
własność prywatna krajowa pozostała690,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność skarbu państwa20,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 86397,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1361,7%
od 50 do 249 zatrudnionych360,4%
powyżej 250 zatrudnionych110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)2 431 028 452,54893 110 860,062 204 395 275,99104 885 310,304,311,74,863,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 32 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (491,7 mln zł), BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (239,4 mln zł) oraz ARJOHUNTLEIGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (227,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ339 337 070,48219 124 609,66491 734 164,2335 923 827,3810,616,47,335,4
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 845 458,8458 571 675,13239 410 247,5114 923 839,5717,225,56,232,6
ARJOHUNTLEIGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 581 910,6310 916 257,16227 278 142,33574 364,390,55,30,390,9
CLINICO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 602 166,0055 957 859,00196 233 453,369 059 380,0011,216,24,630,6
Grupa Kapitałowa HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA1 057 672 000,00101 803 000,00172 119 000,21-19 361 000,00-1,8-19,0-11,390,4
HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA1 057 405 000,00104 230 000,10160 769 000,00-130,000,00,00,090,1
MACO PRODUCTIONS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 813 145,9524 014 185,91158 294 743,675 843 079,7215,124,33,738,1
VERMEIREN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 097 858,7222 611 001,4079 740 022,781 208 498,882,25,31,559,7
BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 462 995,04111 085 353,8676 648 104,1512 564 422,6610,611,316,46,2
Grupa Kapitałowa OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA95 212 000,1969 061 000,0072 379 000,00-2 168 000,00-2,3-3,1-3,027,5
STOLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 706 850,7426 019 940,8164 559 954,657 460 951,4315,328,711,646,6
Grupa Kapitałowa JZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 793 597,8828 803 438,0759 494 914,535 071 877,1813,417,68,523,8
JZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 742 057,8330 040 182,9856 312 653,036 569 473,8017,021,911,722,5
WIKI-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 269 224,916 698 640,7448 083 139,683 491 408,5716,452,17,368,5
MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 373 034,965 100 647,5746 549 957,19288 717,001,25,70,679,1
LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA19 694 608,70147 184,1036 179 787,35-4 945 715,36-25,1-1 000,0-13,799,3
OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA71 104 000,0060 016 000,0032 511 000,12-2 347 000,00-3,3-3,9-7,215,6
PZ HTL SPÓŁKA AKCYJNA50 206 516,3531 090 666,2731 475 970,746 039 173,8912,019,419,238,1
JKT - WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 126 689,9811 541 020,9230 970 916,192 045 231,6113,517,76,623,7
CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 694 621,7418 789 115,7929 665 862,444 202 668,569,422,414,258,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.