Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 036 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 642
31 marca 20106 642
30 czerwca 20106 810
30 września 20106 889
31 grudnia 20106 978
31 marca 20116 915
30 czerwca 20116 907
30 września 20116 907
31 grudnia 20116 965
31 marca 20126 854
30 czerwca 20126 846
30 września 20126 870
31 grudnia 20126 925
31 marca 20136 819
30 czerwca 20136 903
30 września 20136 924
31 grudnia 20136 902
31 marca 20146 889
30 czerwca 20147 036
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,8% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie1 04014,8%
małopolskie85912,2%
śląskie6789,6%
łódzkie6589,4%
wielkopolskie6549,3%
dolnośląskie4145,9%
podkarpackie3845,5%
pomorskie3655,2%
lubelskie3264,6%
warmińsko-mazurskie3234,6%
podlaskie3184,5%
kujawsko-pomorskie3024,3%
zachodniopomorskie2223,2%
świętokrzyskie1932,7%
opolskie1792,5%
lubuskie1211,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,7% podmiotów), spółki cywilne (7,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 31189,7%
spółki cywilne5337,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1361,9%
spółki jawne410,6%
spółki komandytowe90,1%
spółdzielnie40,1%
spółki akcyjne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 96499,0%
własność prywatna krajowa pozostała430,6%
własność zagraniczna180,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 77596,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2323,3%
od 50 do 249 zatrudnionych280,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z)178 043 246,8298 889 241,34211 960 822,818 572 567,524,88,74,044,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT" SPÓŁKA JAWNA (80,6 mln zł), FABRYKA MEBLI "STOLKAR" WIŚNIEWSKI WOJCIECH (38,9 mln zł) oraz DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (30,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT" SPÓŁKA JAWNA55 633 026,6843 241 645,9080 621 671,548 533 529,1215,319,710,622,3
FABRYKA MEBLI "STOLKAR" WIŚNIEWSKI WOJCIECH18 462 860,8011 154 677,6038 927 480,453 352 351,3418,230,18,639,6
DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 558 411,2312 744 544,6530 450 920,80-1 913 014,59-8,5-15,0-6,343,5
SEAKING POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 261 437,9810 626 779,5424 953 664,25-2 825 151,39-6,5-26,6-11,375,4
KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI19 167 364,0713 523 498,4022 002 993,802 560 337,2413,418,911,629,5
ATLAS MEBLE KUCHENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 723 575,445 381 651,359 585 390,02-807 266,97-5,1-15,0-8,465,8
OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA3 236 571,552 216 444,275 418 702,57-328 216,52-10,1-14,8-6,131,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.