Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak:       
  • hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu kierowniczego,
 • produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak:
  • pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki,
 • produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji opon, sklasyfikowanej w 22.11.Z,
 • produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z,
 • produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 377 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 479
31 marca 20101 466
30 czerwca 20101 463
30 września 20101 447
31 grudnia 20101 421
31 marca 20111 417
30 czerwca 20111 387
30 września 20111 380
31 grudnia 20111 389
31 marca 20121 377
30 czerwca 20121 383
30 września 20121 389
31 grudnia 20121 387
31 marca 20131 396
30 czerwca 20131 381
30 września 20131 388
31 grudnia 20131 382
31 marca 20141 382
30 czerwca 20141 377
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (17,3% ogółu) oraz wielkopolskie (12,6% ogółu).

mazowieckie27520,0%
śląskie23817,3%
wielkopolskie17412,6%
dolnośląskie1349,7%
podkarpackie1108,0%
małopolskie836,0%
pomorskie715,2%
łódzkie574,1%
kujawsko-pomorskie473,4%
świętokrzyskie392,8%
lubelskie372,7%
zachodniopomorskie332,4%
lubuskie322,3%
opolskie231,7%
warmińsko-mazurskie161,2%
podlaskie80,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza75354,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32623,7%
spółki cywilne20314,7%
spółki jawne513,7%
spółki akcyjne211,5%
spółdzielnie100,7%
spółki komandytowe90,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,2% podmiotów), własność zagraniczna (12,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 07778,2%
własność zagraniczna17312,6%
własność prywatna krajowa pozostała715,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej211,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych151,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność skarbu państwa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (72,9% podmiotów) i od 10 do 49 (14,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 00472,9%
od 10 do 49 zatrudnionych19314,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1118,1%
powyżej 250 zatrudnionych695,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)24 842 773 023,7611 019 960 815,2039 016 172 741,592 177 337 890,678,819,85,655,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 140 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TRW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł), DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł) oraz FAURECIA WAŁBRZYCH SPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TRW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 039 840 000,261 473 863 000,002 857 156 000,00248 612 000,0012,216,98,727,8
DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 035 730 981,00481 215 662,372 020 202 207,8077 289 087,347,516,13,853,5
FAURECIA WAŁBRZYCH SPÓŁKA AKCYJNA650 807 000,00117 927 000,271 583 216 000,0027 469 000,004,223,31,781,9
NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ790 421 293,67400 429 026,991 408 258 419,34104 335 021,4013,226,17,449,3
DELFO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA802 499 941,90313 166 101,421 398 573 497,7359 417 495,087,419,04,361,0
TRW STEERING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ505 185 000,00-142 392 000,001 315 295 000,2629 327 000,005,8-20,62,2100,0
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)430 792 035,6335 323 547,141 262 176 950,75-2 889 962,63-0,7-8,2-0,291,8
LEAR CORPORATION POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 002 200,16169 275 100,001 015 068 900,0024 201 200,006,714,32,453,4
FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA354 567 000,00166 123 000,00919 047 000,3050 794 000,0014,330,65,553,2
RONAL-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)625 817 192,65271 149 132,36910 659 987,2852 650 351,668,419,45,856,7
GKN DRIVELINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ375 335 358,48205 474 427,89900 105 785,0386 474 427,8923,042,19,645,3
SITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ619 136 191,09483 097 513,61875 532 525,7164 334 416,9210,413,37,422,0
MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ496 251 487,30105 767 923,47864 381 621,4156 576 127,4711,453,56,678,7
NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)393 339 541,8679 066 289,62781 833 932,8613 053 691,453,316,51,779,9
MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ378 608 000,00167 610 000,00749 055 000,3028 665 000,007,617,13,855,7
TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ365 564 684,72208 315 509,68697 706 768,1624 925 176,636,812,03,643,0
MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ277 509 339,0541 498 400,73653 758 130,7648 585 858,0417,5117,17,485,1
TI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 114 000,0024 934 000,00646 805 000,2933 434 000,0021,4134,15,284,0
KIRCHHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ504 898 237,09249 924 122,60643 060 271,2949 138 244,459,719,77,650,5
ATS STAHLSCHMIDT & MAIWORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ291 476 384,03165 617 185,26637 516 474,3821 161 786,867,312,83,343,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.