Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów:

  • wytłaczarek, maszyn do formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon pneumatycznych oraz pozostałych maszyn do produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 332 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009391
31 marca 2010384
30 czerwca 2010384
30 września 2010377
31 grudnia 2010372
31 marca 2011363
30 czerwca 2011360
30 września 2011355
31 grudnia 2011352
31 marca 2012343
30 czerwca 2012336
30 września 2012337
31 grudnia 2012336
31 marca 2013333
30 czerwca 2013334
30 września 2013334
31 grudnia 2013335
31 marca 2014332
30 czerwca 2014332
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie8124,4%
śląskie4613,9%
wielkopolskie3711,1%
dolnośląskie278,1%
małopolskie236,9%
pomorskie226,6%
kujawsko-pomorskie216,3%
łódzkie185,4%
świętokrzyskie175,1%
zachodniopomorskie144,2%
podkarpackie103,0%
warmińsko-mazurskie82,4%
lubuskie30,9%
lubelskie30,9%
opolskie20,6%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (49,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (19,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16549,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8926,8%
spółki cywilne6519,6%
spółki komandytowe41,2%
spółki akcyjne41,2%
spółki jawne30,9%
spółdzielnie10,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych26178,6%
własność prywatna krajowa pozostała206,0%
własność zagraniczna206,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych103,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej92,7%
własność państwowych osób prawnych20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,6%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność skarbu państwa10,3%
pozostałe41,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27883,7%
od 10 do 49 zatrudnionych4212,7%
od 50 do 249 zatrudnionych123,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z)32 888 526,5413 481 070,2185 982 297,41388 067,641,22,90,559,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AAGLOB SPÓŁKA AKCYJNA (65,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AAGLOB SPÓŁKA AKCYJNA12 258 601,244 790 753,5665 239 365,31293 555,272,46,10,560,9
HAKO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 389 995,943 036 589,0810 694 056,1412 467,650,10,40,173,3
HARX TOOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 239 929,885 653 727,5710 048 876,4982 045,010,91,50,838,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.