Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję suszarni do produktów rolniczych,
 • produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, takich jak:
  • wirówki do mleka,
  • maszyny i urządzenia do przetwórstwa mleka (np. homogenizatory),
  • masielnice, maszyny do formowania masła,
  • maszyny i urządzenia do produkcji sera (homogenizatory,  prasy i maszyny do formowania itp.),
 • produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego, takich jak:
  • maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych (wialni, przesiewaczy, opylaczy, szczotkarek i podobnych urządzeń),
  • maszyny do produkcji mąki i mączki itp. (młyny zbożowe, podajniki, przesiewacze, oczyszczacze otrąb, mieszarki, łuszczarki ryżu i grochu),
 • produkcję pras, tłoczni i zgniatarek, stosowanych przy produkcji win, soków owocowych itp.,
 • produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów lub podobnych wyrobów, takich jak:
  • piece piekarskie, mieszarki i dzielarki do ciasta, formierki, krajarki pieczywa itp.,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej żywności, takich jak:
  • do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady, cukru, piwa; do  przetwórstwa mięsa lub drobiu, owoców, orzechów lub warzyw; do przetwórstwa ryb, skorupiaków lub pozostałych produktów pochodzących z morza,
  • maszyny do filtrowania i czyszczenia,
  • urządzenia do przemysłowego przetwarzania żywności lub produkcji napojów, pozostałe,
 • produkcję maszyn i urządzeń do otrzymywania lub przetwarzania tłuszczów lub olejów roślinnych lub zwierzęcych,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia, tabaki,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przygotowywania potraw w hotelach i restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń do naświetlania żywności i mleka, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania i ważenia, sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i pozostałych płodów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziaren i suszonych roślin strączkowych), sklasyfikowanej w 28.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 608 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009580
31 marca 2010595
30 czerwca 2010596
30 września 2010609
31 grudnia 2010611
31 marca 2011611
30 czerwca 2011596
30 września 2011584
31 grudnia 2011585
31 marca 2012577
30 czerwca 2012582
30 września 2012584
31 grudnia 2012591
31 marca 2013588
30 czerwca 2013592
30 września 2013594
31 grudnia 2013594
31 marca 2014605
30 czerwca 2014608
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

mazowieckie9115,0%
wielkopolskie7512,3%
śląskie6510,7%
kujawsko-pomorskie6310,4%
pomorskie579,4%
łódzkie508,2%
dolnośląskie335,4%
warmińsko-mazurskie325,3%
małopolskie315,1%
zachodniopomorskie284,6%
podkarpackie284,6%
lubelskie193,1%
świętokrzyskie152,5%
lubuskie111,8%
opolskie50,8%
podlaskie50,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32653,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16326,8%
spółki cywilne7812,8%
spółki jawne213,5%
spółki akcyjne111,8%
spółki komandytowe61,0%
spółdzielnie20,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych51384,4%
własność prywatna krajowa pozostała376,1%
własność zagraniczna274,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
pozostałe30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,5% podmiotów) i od 10 do 49 (15,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych47778,5%
od 10 do 49 zatrudnionych9215,1%
od 50 do 249 zatrudnionych365,9%
powyżej 250 zatrudnionych30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z)912 506 501,52458 249 870,72892 797 926,7243 571 135,314,89,54,949,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,9 mln zł), Grupa Kapitałowa INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,9 mln zł) oraz SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (119,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 253 823,24118 393 099,25130 900 418,3412 400 756,137,710,59,526,6
Grupa Kapitałowa INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 253 823,24118 393 099,75130 900 418,3412 400 755,767,710,59,526,6
SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 817 192,844 036 519,11119 154 639,68-1 851 197,61-2,1-45,9-1,695,4
INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 440 951,43102 305 968,18105 838 821,939 324 103,906,69,18,827,7
INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 440 950,98102 305 968,61105 838 821,939 324 103,906,69,18,827,7
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "OBRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 197 077,4330 405 721,1991 091 983,208 457 390,8213,827,89,350,3
METALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 962 065,4049 434 409,5375 803 600,515 229 957,188,110,66,923,9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I PRODUKCYJNE "ŚFUP SERVIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 811 795,3111 981 808,9950 009 446,794 179 942,2611,134,98,468,3
MEYN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 340 780,6617 521 515,6239 958 164,715 769 658,5724,732,914,424,9
PRECISION MACHINE PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 414 612,1118 623 254,2734 183 683,272 926 608,8113,115,78,616,9
TEWES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 270 043,397 056 303,9430 713 100,02671 667,642,99,52,269,7
EDESA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 385 400,005 931 700,2527 300 600,001 739 000,009,029,36,469,4
PEK-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 887 423,535 267 252,0626 394 140,23855 616,996,216,23,262,1
FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH "KROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 275 000,168 309 000,0020 997 000,00148 000,001,31,80,726,3
IBIS LTD. - INTERNATIONAL BAKERY INDUSTRIES - SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 837 964,874 539 200,3520 385 233,33-1 052 469,19-8,9-23,2-5,261,7
B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA36 161 239,5220 022 788,1420 202 800,14-4 169 191,77-11,5-20,8-20,644,6
ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 615 998,6322 922 525,2018 382 457,93716 175,192,83,13,910,5
FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SPÓŁKA AKCYJNA18 177 429,0313 182 270,3417 244 170,57168 839,360,91,31,027,5
SPOMASZ BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA9 576 640,834 088 376,7216 815 336,37-562 313,20-5,9-13,8-3,357,3
SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA7 799 348,963 488 897,2916 422 425,40813 542,5510,423,35,055,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.