Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję przenośników i podnośników stosowanych pod ziemią, pracujących w trybie ciągłym,
 • produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do drążenia studni, szybów i tuneli, nawet do stosowania pod ziemią,
 • produkcję maszyn do obróbki minerałów poprzez przesiewanie, sortowanie, rozdzielanie, płukanie, kruszenie itp.,
 • produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,
 • produkcję maszyn do prac ziemnych, takich jak:
  • buldożery, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, ładowarki łopatowe itp.,
 • produkcję kafarów, maszyn do wyciągania pali, rozprowadzania zapraw i mas bitumicznych, maszyn do układania nawierzchni betonowych itp.,
 • produkcję ciągników gąsienicowych i ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie,
 • produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych,
 • produkcję wywrotek terenowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, sklasyfikowanej w 28.22.Z,
 • produkcji pozostałych ciągników, sklasyfikowanej w 28.30.Z, 29.10.D,
 • produkcji narzędzi do obróbki kamieni, włączając urządzenia do cięcia i czyszczenia kamieni, sklasyfikowanej w 28.49.Z,
 • produkcji betoniarek samochodowych, sklasyfikowanej w 29.10.E.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 399 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009384
31 marca 2010394
30 czerwca 2010392
30 września 2010395
31 grudnia 2010403
31 marca 2011396
30 czerwca 2011397
30 września 2011394
31 grudnia 2011388
31 marca 2012390
30 czerwca 2012401
30 września 2012400
31 grudnia 2012398
31 marca 2013399
30 czerwca 2013394
30 września 2013394
31 grudnia 2013394
31 marca 2014396
30 czerwca 2014399
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (39,8% ogółu), mazowieckie (10,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,5% ogółu).

śląskie15939,8%
mazowieckie4210,5%
dolnośląskie389,5%
małopolskie389,5%
wielkopolskie225,5%
świętokrzyskie153,8%
pomorskie143,5%
kujawsko-pomorskie133,3%
łódzkie133,3%
warmińsko-mazurskie112,8%
zachodniopomorskie92,3%
opolskie82,0%
podkarpackie82,0%
lubelskie51,3%
lubuskie20,5%
podlaskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17343,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14035,1%
spółki cywilne5213,0%
spółki akcyjne246,0%
spółki jawne71,8%
spółdzielnie10,3%
spółki komandytowe10,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29874,7%
własność prywatna krajowa pozostała4010,0%
własność zagraniczna256,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej102,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych51,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,5%
własność skarbu państwa10,3%
własność państwowych osób prawnych10,3%
pozostałe20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (68,7% podmiotów) i od 10 do 49 (16,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27468,7%
od 10 do 49 zatrudnionych6716,8%
od 50 do 249 zatrudnionych4411,0%
powyżej 250 zatrudnionych143,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)4 744 494 628,753 071 617 197,443 272 887 807,13226 316 106,194,87,46,935,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (885,8 mln zł), FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (308,4 mln zł) oraz SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (306,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA1 277 677 000,00803 761 000,00885 819 000,3980 024 000,006,310,09,037,1
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA764 195 214,10644 204 921,57308 383 964,9567 203 188,198,810,421,815,7
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ215 209 300,2241 592 800,00306 409 000,0012 897 500,006,031,04,280,7
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM-LEGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 483 433,2240 713 042,67281 193 934,44750 393,540,61,80,368,3
KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA901 017 518,60750 296 628,53199 787 071,5439 353 644,024,45,319,716,7
FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH "FAZOS" SPÓŁKA AKCYJNA150 307 212,2974 588 598,69184 804 548,7421 234 149,2914,128,511,550,4
RYBNICKA FABRYKA MASZYN "RYFAMA" SPÓŁKA AKCYJNA119 381 139,5449 488 605,10170 458 000,6214 183 443,6611,928,78,358,6
BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 282 699,5281 290 960,04165 934 976,0710 837 465,325,013,36,562,6
REMAG SPÓŁKA AKCYJNA167 311 242,12126 873 208,80164 402 221,7828 041 801,1916,822,117,124,2
FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR SPÓŁKA AKCYJNA431 627 977,69431 627 977,16130 521 198,34-28 842 847,22-6,7-6,7-22,10,0
JOY MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ211 492 966,90200 389 234,10124 833 358,6532 596 747,1215,416,326,15,3
FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA115 296 457,5943 702 047,02124 624 027,654 989 940,444,311,44,062,1
ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 782 392,88-77 783 989,38120 017 104,62-8 851 496,31-7,611,4-7,4100,0
MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 571 000,0030 255 000,15116 205 000,007 860 000,0011,626,06,855,2
Grupa Kapitałowa GONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 869 283,92200 500 300,21105 992 892,842 201 725,750,91,12,119,1
KOPEX-FAMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 793 776,3529 026 428,4594 071 563,082 594 900,662,28,92,875,6
WAMAG SPÓŁKA AKCYJNA114 351 627,7517 648 341,9190 114 645,552 202 660,131,912,52,484,6
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA99 753 000,0068 605 000,0072 240 000,005 436 000,185,57,97,531,2
HYDROTECH SPÓŁKA AKCYJNA28 209 742,3715 571 334,6741 646 795,161 122 514,244,07,22,744,8
CENTRUM HYDRAULIKI DIRK OTTO HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 775 308,9610 865 079,5539 647 895,794 215 572,0110,138,810,674,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.