Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję obrabiarek do obróbki metalu, włączając obrabiarki pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.,
  • produkcję obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania, strugania poprzecznego i wzdłużnego, wytaczania, szlifowania itp.,
  • produkcję urządzeń do tłoczenia,
  • produkcję dziurkarek, pras hydraulicznych, hamulców hydraulicznych, młotów spadowych, kuźniarek itp.,
  • produkcję ciągarek, walcarek do gwintów lub maszyn do obróbki drutu.

Podklasa nie obejmuje:

  • produkcji narzędzi wymiennych, sklasyfikowanej w 25.73.Z,
  • produkcji elektrycznych narzędzi do lutowania i spawania, sklasyfikowanej w 27.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 191 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009113
31 marca 2010125
30 czerwca 2010131
30 września 2010135
31 grudnia 2010141
31 marca 2011139
30 czerwca 2011149
30 września 2011152
31 grudnia 2011154
31 marca 2012160
30 czerwca 2012172
30 września 2012175
31 grudnia 2012175
31 marca 2013170
30 czerwca 2013171
30 września 2013172
31 grudnia 2013177
31 marca 2014189
30 czerwca 2014191
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,7% ogółu), pomorskie (11,5% ogółu) oraz łódzkie (11,0% ogółu).

śląskie3015,7%
pomorskie2211,5%
łódzkie2111,0%
dolnośląskie2111,0%
mazowieckie189,4%
wielkopolskie157,9%
małopolskie126,3%
kujawsko-pomorskie105,2%
świętokrzyskie105,2%
podkarpackie94,7%
lubelskie84,2%
podlaskie52,6%
warmińsko-mazurskie42,1%
zachodniopomorskie31,6%
lubuskie21,0%
opolskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10856,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5729,8%
spółki cywilne147,3%
spółki akcyjne63,1%
spółki jawne52,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,2% podmiotów), własność zagraniczna (6,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15581,2%
własność zagraniczna126,3%
własność prywatna krajowa pozostała73,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej73,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej31,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,4% podmiotów) i od 10 do 49 (15,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14676,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2915,2%
od 50 do 249 zatrudnionych115,8%
powyżej 250 zatrudnionych52,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)460 055 231,31225 762 245,63441 329 229,2810 591 452,122,34,72,450,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FAMOT-PLESZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (227,1 mln zł), Grupa Kapitałowa FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA (86,8 mln zł) oraz FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA (73,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FAMOT-PLESZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 347 773,4680 649 266,23227 129 774,1610 800 524,897,013,44,847,4
Grupa Kapitałowa FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA153 976 868,2885 255 903,0486 780 169,771 888 496,231,22,22,244,6
FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA127 678 418,2582 297 447,0073 172 779,583 513 944,422,84,34,835,5
Grupa Kapitałowa FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA (*)104 532 910,5143 895 547,7061 982 396,273 632 704,153,58,35,958,0
FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA (*)90 565 006,4348 443 238,6546 679 635,683 216 580,843,66,66,946,5
DESIGN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL "D.T.I." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 839 348,327 652 009,3831 992 521,69-1 632 561,57-5,9-21,3-5,172,5
TCM POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 548 268,536 765 441,2625 646 564,061 265 441,578,118,74,956,5
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "PORĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 070 095,76-9 474 792,3620 494 284,88-3 379 441,87-13,535,7-16,5100,0
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM SPÓŁKA AKCYJNA20 006 321,429 429 636,9516 213 669,23-3 193 035,50-16,0-33,9-19,752,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.