Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję żarówek i lamp oraz ich części i elementów, z wyłączeniem szklanych baniek do żarówek; produkcję opraw oświetleniowych, z wyłączeniem przewodów prądowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję lamp, sprzętu oświetleniowego i żarówek wyładowczych, fluorescencyjnych, ultrafioletowych, na podczerwień itp.,
 • produkcję opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych,
 • produkcję żyrandoli,
 • produkcję lamp stołowych,
 • produkcję choinkowych zestawów oświetleniowych,
 • produkcję elektrycznego oświetlenia kominków,
 • produkcję latarek,
 • produkcję elektrycznych lamp przeciw insektom,
 • produkcję latarni (np. karbidowych, elektrycznych, gazowych, benzynowych, naftowych),
 • produkcję reflektorów punktowych,
 • produkcję oświetlenia ulicznego, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej,
 • produkcję sprzętu oświetleniowego dla środków transportu (np. dla pojazdów silnikowych, samolotów, łodzi),
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów szklanych i części ze szkła dla sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 23.19.Z,
 • produkcji opraw oświetleniowych, sklasyfikowanej w 27.33.Z,
 • produkcji wentylatorów sufitowych lub łazienkowych, połączonych ze sprzętem oświetleniowym, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego, takiego jak sygnalizacja świetlna dla pojazdów i pieszych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji znaków podświetlanych, sklasyfikowanej w 27.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 069 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 047
31 marca 20101 067
30 czerwca 20101 079
30 września 20101 089
31 grudnia 20101 093
31 marca 20111 105
30 czerwca 20111 078
30 września 20111 075
31 grudnia 20111 069
31 marca 20121 064
30 czerwca 20121 053
30 września 20121 046
31 grudnia 20121 057
31 marca 20131 047
30 czerwca 20131 053
30 września 20131 053
31 grudnia 20131 067
31 marca 20141 070
30 czerwca 20141 069
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), śląskie (16,8% ogółu) oraz wielkopolskie (13,1% ogółu).

mazowieckie22521,0%
śląskie18016,8%
wielkopolskie14013,1%
małopolskie979,1%
dolnośląskie706,5%
łódzkie575,3%
pomorskie565,2%
podkarpackie434,0%
zachodniopomorskie353,3%
opolskie353,3%
kujawsko-pomorskie262,4%
podlaskie262,4%
świętokrzyskie252,3%
warmińsko-mazurskie201,9%
lubuskie191,8%
lubelskie151,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza63459,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21520,1%
spółki cywilne15214,2%
spółki jawne353,3%
spółki komandytowe121,1%
spółki akcyjne100,9%
spółdzielnie40,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,4%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,3% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych94488,3%
własność zagraniczna474,4%
własność prywatna krajowa pozostała393,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej131,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,6% podmiotów) i od 10 do 49 (9,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych92686,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1039,6%
od 50 do 249 zatrudnionych343,2%
powyżej 250 zatrudnionych60,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)2 545 033 731,961 270 831 386,244 870 425 912,56403 076 491,0615,831,78,350,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PHILIPS LIGHTING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (4,0 mld zł), PHILIPS LIGHTING BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (156,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA (97,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PHILIPS LIGHTING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 801 841 454,43857 034 662,344 025 568 023,18347 498 306,9419,340,68,652,4
PHILIPS LIGHTING BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 837 100,0041 182 000,00156 390 800,322 456 400,002,46,01,659,2
Grupa Kapitałowa LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA107 458 000,0076 600 000,0097 423 000,003 939 000,243,75,14,028,7
LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA108 782 000,0077 144 000,0096 716 000,293 830 000,003,55,04,029,1
OLSA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 674 118,3726 782 827,6187 438 966,4210 912 849,0113,240,812,567,6
ES-SYSTEM WILKASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 926 142,4157 212 319,4467 662 016,821 966 520,182,43,42,929,3
PROLICHT REKLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 542 237,849 846 698,5756 235 484,58164 812,520,41,70,373,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA39 307 995,7337 938 138,7453 963 539,4313 215 561,3133,634,824,53,5
LUXIONA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA46 743 476,3331 640 134,2152 860 118,023 294 841,797,110,46,232,3
NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA25 280 428,3417 988 513,5734 345 277,448 767 663,1034,748,725,528,8
WESEM D.M.T.HAJDUK SPÓŁKA JAWNA23 647 495,1522 618 394,8527 367 308,252 282 206,099,710,18,34,4
KAUFMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 820 151,394 680 711,2225 349 268,10502 980,633,910,82,063,5
NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 811 418,2918 616 074,7824 214 714,573 418 939,8216,418,414,110,6
POLAM-REM SPÓŁKA AKCYJNA17 578 707,698 758 408,1223 893 006,20332 275,481,93,81,450,2
NATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 507 504,983 105 484,7218 520 641,411 593 418,2510,351,38,680,0
FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 147 240,437 948 843,4518 505 948,16-572 896,02-4,4-7,2-3,139,5
LIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 063 656,898 351 998,4015 580 558,05523 957,513,36,33,448,0
FAMOR SPÓŁKA AKCYJNA14 960 035,878 565 170,9714 797 159,61-2 435 953,36-16,3-28,4-16,542,8
HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 427 216,414 360 076,5514 300 129,03611 813,023,514,04,375,0
ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "SIMS" SŁAWOMIR STUSIŃSKI15 353 729,8410 171 773,5513 722 264,551 844 789,1012,018,113,433,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.