Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyłączników energii elektrycznej,
 • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych w celu wyrównywania napięcia,
 • produkcję pulpitów sterowniczych dla aparatury rozdzielczej energii elektrycznej,
 • produkcję elektrycznych przekaźników,
 • produkcję elementów elektrycznych tablic rozdzielczych,
 • produkcję bezpieczników elektrycznych,
 • produkcję aparatury elektrycznej do przełączania,
 • produkcję wyłączników sieciowych, z wyłączeniem przycisków, łączników migowych, solenoidów, zapadek,
 • produkcję zespołów prądnic będących źródłem napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji aparatury kontrolnej otoczenia i procesów przemysłowych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji przełączników dla obwodów elektrycznych, takich jak przyciski i łączniki migowe, sklasyfikowanej w 27.33.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 997 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009790
31 marca 2010811
30 czerwca 2010844
30 września 2010877
31 grudnia 2010886
31 marca 2011888
30 czerwca 2011892
30 września 2011903
31 grudnia 2011919
31 marca 2012924
30 czerwca 2012932
30 września 2012954
31 grudnia 2012968
31 marca 2013973
30 czerwca 2013981
30 września 2013989
31 grudnia 2013990
31 marca 2014984
30 czerwca 2014997
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,5% ogółu), mazowieckie (13,9% ogółu) oraz pomorskie (12,3% ogółu).

śląskie15515,5%
mazowieckie13913,9%
pomorskie12312,3%
wielkopolskie11011,0%
dolnośląskie10010,0%
małopolskie696,9%
zachodniopomorskie505,0%
łódzkie474,7%
kujawsko-pomorskie464,6%
opolskie373,7%
lubuskie292,9%
warmińsko-mazurskie222,2%
podkarpackie212,1%
świętokrzyskie191,9%
lubelskie181,8%
podlaskie121,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza61661,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23123,2%
spółki cywilne838,3%
spółki jawne282,8%
spółki akcyjne212,1%
spółdzielnie80,8%
spółki komandytowe70,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych84584,8%
własność prywatna krajowa pozostała585,8%
własność zagraniczna454,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych131,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej121,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,1% podmiotów) i od 10 do 49 (10,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych82983,1%
od 10 do 49 zatrudnionych10010,0%
od 50 do 249 zatrudnionych535,3%
powyżej 250 zatrudnionych151,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)2 313 158 034,041 384 275 269,312 958 000 990,69201 778 240,598,714,66,840,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 46 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (409,2 mln zł), LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (371,7 mln zł) oraz ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA (288,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa APATOR SPÓŁKA AKCYJNA372 610 000,00211 203 000,00409 213 000,1950 050 000,0013,423,712,243,3
LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ200 610 347,14131 577 425,66371 727 576,0119 858 000,319,915,15,334,4
ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA238 131 938,53121 812 365,85288 848 003,0714 204 105,826,011,74,948,9
Grupa Kapitałowa ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA240 338 132,51114 897 191,53282 568 424,4110 814 514,964,59,43,852,2
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 742 100,0055 852 400,29273 072 200,0033 710 500,0022,760,412,362,5
PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ185 131 396,47130 412 089,98260 395 107,9017 940 146,779,713,86,929,6
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" SPÓŁKA AKCYJNA161 842 255,9064 324 766,95190 161 130,126 901 001,324,310,73,660,3
HAGER POLO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 308 151,1857 561 939,24164 840 110,645 712 280,975,89,93,541,5
APATOR SPÓŁKA AKCYJNA214 281 000,18147 377 000,00162 589 000,004 260 000,002,02,92,631,2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" SPÓŁKA AKCYJNA113 899 676,6750 732 085,73144 273 798,719 429 869,578,318,66,555,5
WAGO - ELWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 676 165,5138 713 520,7495 468 824,075 925 177,3113,315,36,213,4
Grupa Kapitałowa ETI POLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 379 639,5519 843 552,5077 057 309,243 439 164,857,017,34,559,8
ETI POLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 731 317,2720 238 232,6176 851 868,523 853 185,387,819,05,059,3
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "EMITER" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BIEDA, PIOTR LIS85 935 048,7074 430 208,3370 947 906,7516 190 928,7518,821,822,813,4
ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 509 932,4354 358 364,4159 105 078,468 570 859,5612,915,814,518,3
INVENSYS EUROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)26 566 972,9317 836 080,8355 632 863,482 377 167,659,013,34,332,9
PRZEDSIĘBIORSTWO "ART-PŁAKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAINOŚCIĄ25 333 942,5318 829 268,1654 255 066,941 169 650,434,66,22,225,7
ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA43 093 073,5224 555 677,8149 662 621,17187 670,450,40,80,443,0
BELOS - PLP SPÓŁKA AKCYJNA36 665 032,2425 040 736,7449 643 174,862 192 674,166,08,84,431,7
APATOR MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 855 620,81111 158 359,3849 325 101,7727 170 183,6619,724,455,119,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.