Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję elektrycznych silników i transformatorów: prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC) i prądu przemiennego AC/DC.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję silników elektrycznych, z wyłączeniem silników do rozruchu silników spalinowych wewnętrznego spalania,
 • produkcję rozdzielczych transformatorów elektrycznych,
 • produkcję transformatorów do spawania łukowego,
 • produkcję stateczników fluorescencyjnych (np. transformatorów),
 • produkcję podstacji transformatorowych do dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję regulatorów napięcia do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję prądnic, z wyłączeniem alternatorów do ładowania akumulatorów w pojazdach silnikowych,
 • produkcję zespołów prądotwórczych, z wyłączeniem zespołów prądnicowo-turbinowych,
 • przewijanie elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elektronicznych transformatorów i przełączników, sklasyfikowanej w 26.11.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji półprzewodnikowych przemienników, prostowników i przetwornic, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-prądnicowych (turbogeneratorów), sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji silników rozruchowych i prądnic do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 29.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 357 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009279
31 marca 2010287
30 czerwca 2010293
30 września 2010302
31 grudnia 2010310
31 marca 2011309
30 czerwca 2011307
30 września 2011309
31 grudnia 2011312
31 marca 2012310
30 czerwca 2012310
30 września 2012316
31 grudnia 2012321
31 marca 2013333
30 czerwca 2013337
30 września 2013343
31 grudnia 2013347
31 marca 2014355
30 czerwca 2014357
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,6% ogółu), śląskie (17,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie7721,6%
śląskie6317,6%
wielkopolskie329,0%
dolnośląskie318,7%
małopolskie318,7%
łódzkie287,8%
podkarpackie185,0%
pomorskie164,5%
zachodniopomorskie143,9%
kujawsko-pomorskie123,4%
opolskie82,2%
lubelskie72,0%
podlaskie72,0%
warmińsko-mazurskie61,7%
lubuskie41,1%
świętokrzyskie30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17348,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13136,7%
spółki cywilne287,8%
spółki akcyjne82,2%
spółki komandytowe51,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych41,1%
spółdzielnie41,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,6%
spółki jawne20,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,8% podmiotów), własność zagraniczna (11,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych26774,8%
własność zagraniczna4011,2%
własność prywatna krajowa pozostała267,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej82,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej72,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,7% podmiotów) i od 10 do 49 (10,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych28178,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3610,1%
od 50 do 249 zatrudnionych277,6%
powyżej 250 zatrudnionych133,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z)2 590 216 751,071 195 338 887,573 784 120 898,26384 631 459,0414,932,210,253,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 25 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł), SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (367,7 mln zł) oraz DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (297,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 164 716 409,66446 441 605,221 638 778 214,68185 527 441,2815,941,611,361,7
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 531 127,6260 364 055,74367 715 687,5822 886 783,8912,037,96,268,5
DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 453 909,3866 311 960,98297 542 923,7163 143 604,4389,695,221,25,9
Grupa Kapitałowa CELMA INDUKTA SPÓŁKA AKCYJNA207 463 000,0075 751 000,00267 798 000,393 142 000,001,54,21,263,5
Grupa Kapitałowa FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "INDUKTA" SPÓŁKA AKCYJNA153 308 518,6482 622 074,83194 010 128,832 281 886,101,52,81,246,1
TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)181 115 000,00122 370 000,15177 692 000,0020 125 000,0011,116,511,332,4
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA156 976 000,34106 098 000,00163 290 000,0044 488 000,0028,341,927,232,4
JOHNSON ELECTRIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)55 149 854,395 587 704,91122 169 632,345 086 704,919,291,04,289,9
LOWARA VOGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 842 177,8344 821 212,51116 220 003,2518 988 036,2725,042,416,340,9
DONAKO SPÓŁKA AKCYJNA80 069 000,0017 711 000,00102 672 000,18-4 500 000,00-5,6-25,4-4,477,9
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "INDUKTA" SPÓŁKA AKCYJNA95 868 463,5755 971 810,10101 699 237,15112 197,980,10,20,141,6
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA79 531 320,1457 549 971,5980 532 934,948 552 056,1710,814,910,627,6
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" SPÓŁKA AKCYJNA68 631 895,5746 402 311,6775 337 760,152 088 200,083,04,52,832,4
CELMA INDUKTA SPÓŁKA AKCYJNA66 493 455,5035 624 817,3575 327 747,521 454 238,682,24,11,946,4
NORATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 558 478,3611 125 664,9266 393 943,151 737 288,796,315,62,659,6
AGREGATY FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 493 590,1431 792 244,3365 255 198,358 328 903,4814,726,212,843,7
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "BESEL" SPÓŁKA AKCYJNA36 721 286,1516 026 445,5962 822 011,03100 612,670,30,60,256,4
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 808 768,376 074 518,7937 528 447,40376 337,881,16,21,082,0
SMP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 514 457,707 916 893,8037 114 267,64437 405,701,95,51,266,3
ENERGA-OPERATOR PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 935 846,561 549 602,8934 594 015,38546 646,657,935,31,677,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.