Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,6% podmiotów), własność zagraniczna (7,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych61677,6%
własność zagraniczna627,8%
własność prywatna krajowa pozostała577,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych222,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej192,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
pozostałe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (42,9% największych podmiotów), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (19,0% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,3% największych podmiotów).

własność zagraniczna942,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych419,0%
własność prywatna krajowa pozostała314,3%
własność krajowych osób fizycznych29,5%
własność skarbu państwa14,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych14,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej14,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (69,9% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (26,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (1,7% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 416 221 033,53 zł69,9%
własność zagraniczna531 923 143,21 zł26,3%
własność krajowych osób fizycznych34 020 802,02 zł1,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych15 853 044,68 zł0,8%
własność prywatna krajowa pozostała13 214 309,43 zł0,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10 485 788,01 zł0,5%
własność skarbu państwa3 985 436,00 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.