Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza42653,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25532,1%
spółki cywilne556,9%
spółki akcyjne232,9%
spółki komandytowe131,6%
spółki jawne111,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,8%
spółki komandytowo-akcyjne40,5%
stowarzyszenia10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki jawne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
stowarzyszenia
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (52,4% największych podmiotów).

spółki akcyjne1152,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością942,9%
spółki komandytowo-akcyjne14,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.