Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:
  • naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,
  • naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,
  • naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,
  • rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,
  • drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,
  • metalowe szczotki do szorowania,
 • produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,
 • produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
 • produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:
  • śruby napędowe do statków i łopatek do nich,
  • kotwice,
  • dzwony,
  • gotowe elementy torów kolejowych,
  • zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,
  • drabiny metalowe,
  • znaki metalowe, włączając znaki drogowe,
 • produkcję worków z folii metalowej,
 • produkcję metalowych magnesów stałych,
 • produkcję termosów i butelek metalowych,
 • produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,
 • produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,
 • produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,
 • produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 813 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 912
31 marca 20105 810
30 czerwca 20105 805
30 września 20105 733
31 grudnia 20105 706
31 marca 20115 615
30 czerwca 20115 280
30 września 20115 205
31 grudnia 20115 067
31 marca 20124 994
30 czerwca 20124 981
30 września 20124 961
31 grudnia 20124 912
31 marca 20134 902
30 czerwca 20134 872
30 września 20134 861
31 grudnia 20134 770
31 marca 20144 784
30 czerwca 20144 813
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), śląskie (13,2% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 11323,1%
śląskie63513,2%
małopolskie48410,1%
wielkopolskie3898,1%
dolnośląskie3477,2%
kujawsko-pomorskie2906,0%
pomorskie2695,6%
podkarpackie2395,0%
łódzkie2234,6%
zachodniopomorskie1653,4%
lubuskie1633,4%
lubelskie1252,6%
świętokrzyskie1112,3%
warmińsko-mazurskie1082,2%
opolskie841,7%
podlaskie681,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,0% podmiotów), spółki cywilne (14,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 32369,0%
spółki cywilne69114,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością62212,9%
spółki jawne982,0%
spółdzielnie280,6%
spółki akcyjne210,4%
spółki komandytowe200,4%
spółki komandytowo-akcyjne80,2%
stowarzyszenia10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 36790,7%
własność prywatna krajowa pozostała1924,0%
własność zagraniczna1242,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych471,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,9% podmiotów) i od 10 do 49 (8,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 27888,9%
od 10 do 49 zatrudnionych3978,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1232,6%
powyżej 250 zatrudnionych150,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)3 176 735 756,251 572 440 627,673 303 102 105,99164 774 714,085,210,55,050,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 53 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (729,4 mln zł), PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (582,0 mln zł) oraz BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (274,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ488 307 526,60155 756 164,29729 430 785,0920 410 942,854,213,12,868,1
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ392 940 322,34167 428 436,82582 048 905,3720 338 264,535,212,23,557,4
BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ316 590 700,00164 351 400,24274 307 400,0051 368 400,0016,231,318,748,1
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)154 744 566,29128 507 989,84171 423 909,5522 860 146,4214,817,813,317,0
ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA171 389 057,9769 354 760,35157 681 168,9412 222 276,377,117,67,859,5
MAGO SPÓŁKA AKCYJNA107 730 501,5432 484 969,67140 784 339,992 014 332,271,96,21,469,9
MARCEGAGLIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ487 817 470,76215 013 064,18130 325 501,78-749 607,41-0,2-0,4-0,655,9
BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO KAZIMIERZ SIELSKI96 366 622,9971 616 997,44112 498 712,408 313 725,868,611,67,425,7
CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA76 000 779,4453 394 354,01101 781 844,164 186 529,075,57,84,129,7
INTER-SICHERHEITS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 395 673,2816 879 447,6391 461 017,085 228 571,1220,631,05,733,5
VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA21 832 709,443 501 778,2589 473 416,85678 742,503,119,40,884,0
IRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 314 595,3720 645 128,2680 793 725,163 383 479,095,716,44,265,2
MARTIFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 973 704,9111 813 239,1672 616 667,46-20 897 074,17-23,0-176,9-28,887,0
FRANKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 110 000,0023 958 800,3571 711 300,00-3 266 000,00-4,9-13,6-4,663,8
METALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 570 082,3321 029 343,2370 108 445,591 634 585,203,47,82,355,8
Grupa Kapitałowa STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA74 849 064,8567 689 148,2968 550 208,0414 423 404,3419,321,321,09,6
TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 406 493,0023 215 111,4064 593 941,444 426 056,7413,719,16,928,4
RESTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 594 000,0010 502 000,0058 494 000,001 539 000,183,514,72,675,9
WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)46 486 945,4228 390 690,9857 497 456,0565 836,600,10,20,138,9
EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA102 638 898,1626 422 258,2156 470 873,811 959 552,991,97,43,574,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.