Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),
 • produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),
 • produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,
 • produkcję amunicji bojowej,
 • produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,
 • produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 20.51.Z,
 • produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,
 • produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 60 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200960
31 marca 201065
30 czerwca 201063
30 września 201065
31 grudnia 201064
31 marca 201164
30 czerwca 201159
30 września 201160
31 grudnia 201160
31 marca 201261
30 czerwca 201261
30 września 201259
31 grudnia 201258
31 marca 201357
30 czerwca 201358
30 września 201359
31 grudnia 201360
31 marca 201461
30 czerwca 201460
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,0% ogółu), podkarpackie (13,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,7% ogółu).

mazowieckie1830,0%
podkarpackie813,3%
wielkopolskie711,7%
śląskie610,0%
łódzkie46,7%
kujawsko-pomorskie46,7%
pomorskie35,0%
warmińsko-mazurskie23,3%
dolnośląskie23,3%
lubelskie23,3%
świętokrzyskie11,7%
zachodniopomorskie11,7%
opolskie11,7%
małopolskie11,7%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3456,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1931,7%
spółki akcyjne610,0%
spółki jawne11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (70,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4270,0%
własność prywatna krajowa pozostała35,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej35,0%
własność skarbu państwa23,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych23,3%
własność państwowych osób prawnych23,3%
własność zagraniczna23,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,7%
pozostałe11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,3% podmiotów) i powyżej 250 (10,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4778,3%
powyżej 250 zatrudnionych610,0%
od 10 do 49 zatrudnionych46,7%
od 50 do 249 zatrudnionych35,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z)2 146 029 190,501 520 672 917,351 043 165 820,9533 079 099,171,52,23,229,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA (475,4 mln zł), BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA (402,4 mln zł) oraz HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA (401,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA508 108 350,74289 792 776,29475 443 276,48-10 405 812,23-2,1-3,6-2,243,0
BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA1 120 267 440,81821 497 512,53402 446 961,9522 576 304,862,02,85,626,7
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA537 924 734,37354 746 627,07401 255 477,321 619 151,490,30,50,434,1
Grupa Kapitałowa BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA1 134 095 452,60810 820 503,59401 129 339,4011 899 295,571,11,53,028,5
ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA298 563 544,29250 975 302,3661 288 741,562 741 427,200,91,14,515,9
ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA58 239 081,6327 367 602,8949 124 601,553 262 105,065,611,96,653,0
FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK"-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 514 414,3519 737 717,5442 634 319,99622 285,392,43,21,525,6
BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA31 996 694,2422 752 944,1128 631 565,421 619 638,815,17,15,728,9
ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA39 308 778,371 123 591,6120 830 115,69-1 949 171,27-5,0-173,5-9,497,1
CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 723 212,3212 656 972,9218 823 536,751 577 687,228,912,58,428,6
FABRYKA PRODUKCJI SPECJALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 491 290,669 814 646,7518 130 501,931 009 671,876,510,35,636,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.