Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,
  • produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,
  • produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 29.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 391 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009318
31 marca 2010325
30 czerwca 2010328
30 września 2010333
31 grudnia 2010341
31 marca 2011346
30 czerwca 2011350
30 września 2011347
31 grudnia 2011351
31 marca 2012353
30 czerwca 2012356
30 września 2012361
31 grudnia 2012371
31 marca 2013371
30 czerwca 2013376
30 września 2013379
31 grudnia 2013377
31 marca 2014383
30 czerwca 2014391
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (17,9% ogółu), śląskie (14,1% ogółu) oraz pomorskie (11,0% ogółu).

wielkopolskie7017,9%
śląskie5514,1%
pomorskie4311,0%
dolnośląskie379,5%
mazowieckie317,9%
zachodniopomorskie307,7%
małopolskie246,1%
kujawsko-pomorskie235,9%
warmińsko-mazurskie184,6%
opolskie143,6%
podkarpackie112,8%
świętokrzyskie92,3%
lubuskie82,0%
lubelskie71,8%
łódzkie71,8%
podlaskie41,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (46,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18046,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14837,9%
spółki cywilne328,2%
spółki jawne164,1%
spółki akcyjne102,6%
spółki komandytowe41,0%
spółdzielnie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (7,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29374,9%
własność prywatna krajowa pozostała348,7%
własność zagraniczna317,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej153,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych82,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej41,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (70,3% podmiotów) i od 10 do 49 (17,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27570,3%
od 10 do 49 zatrudnionych6917,6%
od 50 do 249 zatrudnionych4411,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)1 027 814 107,40376 741 448,28977 584 694,5314 176 242,191,43,81,563,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VITKOVICE MILMET SPÓŁKA AKCYJNA (148,2 mln zł), Grupa Kapitałowa ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB-CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA (102,3 mln zł) oraz STOKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (88,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VITKOVICE MILMET SPÓŁKA AKCYJNA177 599 391,8778 533 948,80148 191 766,452 824 980,131,63,61,955,8
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB-CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA72 529 612,8223 552 717,30102 336 716,88-8 985 980,32-12,4-38,2-8,867,5
STOKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 515 627,3916 175 404,0288 538 467,9288 998,230,10,60,181,3
SCHWARTE - MILFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 350 307,2517 672 775,5579 012 378,633 412 454,696,319,34,367,5
SICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ167 461 369,3734 759 079,9576 725 621,13-1 714 226,40-1,0-4,9-2,279,2
ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "CHEMET" SPÓŁKA AKCYJNA38 605 273,0318 142 736,7860 098 475,412 922 322,997,616,14,953,0
POL-OSTEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 558 531,8412 824 125,0260 090 713,10481 379,152,23,80,840,5
STAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 764 700,7963 450 896,5454 577 211,334 570 387,745,27,28,428,5
CGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 938 244,452 830 538,0049 442 573,00-113 471,00-0,1-4,0-0,297,1
PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEGO "PROMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 718 867,1426 816 414,9945 420 710,403 813 276,689,414,28,434,1
GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA25 740 642,599 614 984,2841 759 477,71-415 229,44-1,6-4,3-1,062,7
ZAKŁAD BUDOWY APARATURY SPÓŁKA AKCYJNA47 084 904,0020 284 031,0140 104 559,67323 384,780,71,60,856,9
REMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 968 166,076 796 512,4736 392 929,61347 235,821,75,11,067,6
APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 430 696,8517 803 273,8735 490 090,00475 058,561,62,71,339,5
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB-CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA24 712 981,5713 208 318,6732 563 506,63-5 240 927,79-21,2-39,7-16,146,6
AIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)19 910 835,584 348 111,5023 323 547,00585 918,862,913,52,578,2
ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ "ZBACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 197 662,475 587 723,7121 951 720,61347 872,482,26,21,665,5
BALTICUM FRINAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 307 119,395 444 851,7620 360 074,88-436 589,63-3,6-8,0-2,155,8
ZAKŁAD BUDOWY APARATURY "APAKOR-ROKITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 518 680,456 695 337,6319 375 892,73-683 896,61-4,4-10,2-3,556,9
CM3 - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 893 339,5010 115 734,3919 202 731,97370 146,351,63,71,957,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.