Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję masy betonowej prefabrykowanej,
  • produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 514 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009425
31 marca 2010446
30 czerwca 2010464
30 września 2010472
31 grudnia 2010468
31 marca 2011468
30 czerwca 2011472
30 września 2011477
31 grudnia 2011485
31 marca 2012477
30 czerwca 2012479
30 września 2012490
31 grudnia 2012489
31 marca 2013490
30 czerwca 2013501
30 września 2013501
31 grudnia 2013502
31 marca 2014504
30 czerwca 2014514
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (13,2% ogółu) oraz małopolskie (12,6% ogółu).

mazowieckie8817,1%
śląskie6813,2%
małopolskie6512,6%
wielkopolskie458,8%
podkarpackie407,8%
dolnośląskie356,8%
łódzkie326,2%
lubelskie305,8%
świętokrzyskie275,3%
pomorskie214,1%
warmińsko-mazurskie142,7%
zachodniopomorskie132,5%
kujawsko-pomorskie122,3%
opolskie112,1%
podlaskie81,6%
lubuskie51,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza24647,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15129,4%
spółki cywilne7013,6%
spółki jawne448,6%
spółki komandytowe30,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych46289,9%
własność prywatna krajowa pozostała234,5%
własność zagraniczna142,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (71,4% podmiotów) i od 10 do 49 (25,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36771,4%
od 10 do 49 zatrudnionych13325,9%
od 50 do 249 zatrudnionych132,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)1 223 075 934,58677 192 428,341 689 052 808,72-6 028 467,85-0,5-0,9-0,444,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (493,8 mln zł), GÓRAŻDŻE BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (227,2 mln zł) oraz BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (208,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ287 095 000,0053 789 000,00493 819 000,34-40 314 000,00-14,0-75,0-8,281,3
GÓRAŻDŻE BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 336 000,00101 951 000,00227 194 000,00-5 878 999,71-4,3-5,8-2,626,3
BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 035 339,69145 503 663,21207 965 192,3815 462 639,877,310,67,431,7
MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 414 942,0859 112 134,15158 914 471,824 892 182,564,98,33,141,1
THOMAS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 600 222,5736 392 157,31128 358 880,27-3 048 816,17-3,9-8,4-2,453,1
BT TOPBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 597 160,7825 873 455,51107 959 518,072 400 932,725,89,32,237,8
JD BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 668 399,27-2 347 474,6073 150 482,54-5 596 893,15-27,1238,4-7,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ABET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 004 784,6931 654 418,2258 421 848,984 628 919,3711,914,67,918,8
ŻANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 888 851,416 459 679,4437 135 172,57407 965,983,86,31,140,7
SANBET FABRYKA BETONU WIESŁAWA, STEFAN PIOTROWSCY SPÓŁKA JAWNA68 949 344,3054 093 984,7836 972 363,1010 672 855,6815,519,728,921,6
TH - BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 313 250,60289 505,0436 918 062,31-4 482 433,80-21,0-1 000,0-12,198,6
CEMEX BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 092 300,00103 564 600,0036 792 400,008 288 700,337,58,022,56,8
DROGBUD-LARIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 383 302,6013 104 666,5336 154 108,972 062 770,8613,415,75,714,8
BIELINEX-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 811 926,7423 306 925,0225 164 807,701 744 026,686,17,56,919,1
EUROBUD CHAJEWSCY SPÓŁKA JAWNA48 885 111,5024 444 714,7424 132 500,352 731 683,445,611,211,350,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.