Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak:
    • cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,
  • produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 578 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 866
31 marca 20104 984
30 czerwca 20105 171
30 września 20105 185
31 grudnia 20104 965
31 marca 20114 994
30 czerwca 20115 000
30 września 20114 923
31 grudnia 20114 655
31 marca 20124 630
30 czerwca 20124 778
30 września 20124 744
31 grudnia 20124 484
31 marca 20134 467
30 czerwca 20134 649
30 września 20134 646
31 grudnia 20134 420
31 marca 20144 441
30 czerwca 20144 578
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

mazowieckie75016,4%
wielkopolskie49810,9%
śląskie46510,2%
łódzkie3497,6%
małopolskie3477,6%
dolnośląskie3357,3%
świętokrzyskie2515,5%
pomorskie2505,5%
podkarpackie2375,2%
kujawsko-pomorskie2254,9%
lubelskie2134,7%
zachodniopomorskie2004,4%
lubuskie1403,1%
opolskie1142,5%
podlaskie1102,4%
warmińsko-mazurskie942,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 08267,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69815,2%
spółki cywilne62213,6%
spółki jawne891,9%
spółki akcyjne441,0%
spółki komandytowe210,5%
spółdzielnie130,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
przedsiębiorstwa państwowe30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 09489,4%
własność prywatna krajowa pozostała2595,7%
własność zagraniczna731,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych461,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej400,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność państwowych osób prawnych40,1%
pozostałe70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,8% podmiotów) i od 10 do 49 (10,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 97386,8%
od 10 do 49 zatrudnionych48610,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1022,2%
powyżej 250 zatrudnionych170,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)5 297 280 231,432 768 292 540,744 495 951 378,39102 680 764,841,93,72,347,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 76 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA (399,6 mln zł), Grupa Kapitałowa SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (292,3 mln zł) oraz XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (218,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA449 075 673,96393 884 163,46399 578 925,1541 148 601,809,210,510,312,3
Grupa Kapitałowa SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 525 728,79190 665 169,31292 342 125,837 275 812,862,83,82,526,0
XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 338 941,88115 724 188,20218 945 361,95-3 966 793,29-1,7-3,4-1,849,1
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ372 450 092,46317 716 402,62210 595 047,211 289 424,080,40,40,614,7
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA367 657 762,3590 811 297,62207 321 385,5735 516 598,119,739,117,175,3
Grupa Kapitałowa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA370 323 930,4493 723 231,96207 157 523,0838 428 531,6010,441,018,674,7
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 275 900,0095 291 400,00190 396 500,005 850 800,262,66,13,158,1
SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 859 053,02157 412 423,56169 635 526,439 320 405,234,85,95,519,6
TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA192 149 295,17119 047 971,90108 920 255,536 448 417,273,45,45,938,0
PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA57 957 544,517 394 492,69108 150 958,01-4 975 110,28-8,6-67,3-4,687,2
ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 824 546,4628 909 211,19106 757 851,865 858 271,6011,120,35,545,3
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 299 970,5270 291 182,12106 089 336,709 424 944,049,313,48,930,6
TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA118 098 078,3626 052 821,42101 708 497,625 819 503,494,922,35,777,9
Grupa Kapitałowa TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA118 098 078,3626 052 821,42101 708 497,625 819 503,494,922,35,777,9
KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ49 757 434,8640 212 206,8886 217 792,246 763 590,8513,616,87,819,2
LUBAR B. K. M. MĘŻYK SPÓŁKA JAWNA27 353 047,199 582 160,6186 171 117,241 055 148,353,911,01,265,0
ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA103 252 261,2237 212 936,1483 526 000,902 869 079,492,87,73,464,0
GRUPA PREFABET SPÓŁKA AKCYJNA134 127 846,3580 149 118,3582 538 128,10-8 383 905,15-6,3-10,5-10,240,2
PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" SPÓŁKA AKCYJNA84 059 549,3929 145 202,3578 136 444,83-2 260 439,15-2,7-7,8-2,965,3
Grupa Kapitałowa BUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA142 452 202,1949 902 663,6470 560 420,318 832 996,776,217,712,565,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.