Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych, kostek, mozaiki itp.,
  • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych. Podklasa ta nie obejmuje:
  • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23.Z,
  • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
  • produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 185 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009167
31 marca 2010160
30 czerwca 2010169
30 września 2010169
31 grudnia 2010173
31 marca 2011177
30 czerwca 2011169
30 września 2011168
31 grudnia 2011173
31 marca 2012170
30 czerwca 2012171
30 września 2012174
31 grudnia 2012176
31 marca 2013178
30 czerwca 2013181
30 września 2013180
31 grudnia 2013180
31 marca 2014184
30 czerwca 2014185
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (13,5% ogółu), małopolskie (13,0% ogółu) oraz łódzkie (11,4% ogółu).

śląskie2513,5%
małopolskie2413,0%
łódzkie2111,4%
mazowieckie2010,8%
świętokrzyskie158,1%
dolnośląskie158,1%
wielkopolskie126,5%
pomorskie105,4%
podlaskie73,8%
opolskie73,8%
podkarpackie73,8%
zachodniopomorskie63,2%
warmińsko-mazurskie52,7%
lubelskie52,7%
lubuskie42,2%
kujawsko-pomorskie21,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10757,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5127,6%
spółki cywilne137,0%
spółki akcyjne84,3%
spółki jawne31,6%
spółki komandytowe21,1%
spółdzielnie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14477,8%
własność prywatna krajowa pozostała179,2%
własność zagraniczna84,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych73,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej52,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,2% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15483,2%
od 10 do 49 zatrudnionych147,6%
powyżej 250 zatrudnionych94,9%
od 50 do 249 zatrudnionych84,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja ceramicznych kafli i płytek (PKD 23.31.Z)3 128 627 497,832 074 936 415,802 077 658 926,0299 728 744,963,24,84,833,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CERAMIKA PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (534,3 mln zł), OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (453,0 mln zł) oraz CERSANIT III SPÓŁKA AKCYJNA (315,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CERAMIKA PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ659 324 526,85314 968 061,86534 262 656,5959 639 994,429,118,911,252,2
OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ553 628 000,00338 719 000,31452 970 000,005 044 000,000,91,51,138,8
CERSANIT III SPÓŁKA AKCYJNA643 254 621,57573 081 324,74315 779 269,605 236 565,190,80,91,710,9
Grupa Kapitałowa CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA316 418 000,00200 750 000,00177 158 000,005 307 000,151,72,63,036,6
PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 056 865,66140 295 376,39145 403 825,8827 829 823,9615,519,819,122,1
CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA262 267 000,00179 934 000,33143 772 000,00-3 037 000,00-1,2-1,7-2,131,4
CERAMIKA TUBĄDZIN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 968 070,34150 165 939,77111 051 243,26707 745,880,30,50,637,7
CERAMIKA GRES SPÓŁKA AKCYJNA102 946 000,0049 498 000,0069 136 000,00-1 969 999,83-1,9-4,0-2,951,9
CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 633 574,775 794 221,3058 665 925,11651 402,411,511,21,187,0
CERAMIKA TUBĄDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 675 146,0969 839 885,3757 527 118,702 346 643,323,03,44,110,1
POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA168 959 000,00115 474 000,0055 774 000,28-11 786 000,00-7,0-10,2-21,131,7
CERAMIKA NOWA GALA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 232 000,0046 277 000,0044 712 000,009 141 000,1516,319,820,417,7
CERRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 354 224,6245 269 831,6542 581 885,411 360 562,882,43,03,219,7
ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH "PRZYSUCHA" SPÓŁKA AKCYJNA37 689 056,4536 550 344,3420 048 492,303 738 292,629,910,218,73,0
NOVA CERAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 655 628,20-808 147,3015 843 010,85-497 234,97-1,661,5-3,1100,0
CER-ART-STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 983 784,319 877 578,5310 131 499,741 322 950,1810,213,413,123,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.