Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny).

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,
  • produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:
    • elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,
    • bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,
    • retorty, tygle, dysze, rury itp.,
  • produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 155 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009130
31 marca 2010131
30 czerwca 2010134
30 września 2010137
31 grudnia 2010134
31 marca 2011136
30 czerwca 2011139
30 września 2011141
31 grudnia 2011142
31 marca 2012144
30 czerwca 2012146
30 września 2012146
31 grudnia 2012143
31 marca 2013144
30 czerwca 2013151
30 września 2013150
31 grudnia 2013147
31 marca 2014151
30 czerwca 2014155
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (29,0% ogółu), małopolskie (17,4% ogółu) oraz mazowieckie (11,6% ogółu).

śląskie4529,0%
małopolskie2717,4%
mazowieckie1811,6%
świętokrzyskie138,4%
dolnośląskie117,1%
wielkopolskie106,5%
łódzkie63,9%
zachodniopomorskie53,2%
lubelskie53,2%
pomorskie42,6%
podkarpackie42,6%
lubuskie31,9%
kujawsko-pomorskie21,3%
podlaskie10,6%
warmińsko-mazurskie10,6%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7447,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4730,3%
spółki cywilne2415,5%
spółki akcyjne63,9%
spółki jawne31,9%
spółdzielnie10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,1% podmiotów), własność zagraniczna (7,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12178,1%
własność zagraniczna127,7%
własność prywatna krajowa pozostała127,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej42,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej21,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,5% podmiotów) i od 10 do 49 (16,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11775,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2616,8%
powyżej 250 zatrudnionych63,9%
od 50 do 249 zatrudnionych63,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z)1 108 805 558,12553 675 305,071 035 593 285,99-12 616 107,33-1,1-2,3-1,250,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VESUVIUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (342,8 mln zł), Grupa Kapitałowa ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA (265,4 mln zł) oraz ARCELORMITTAL REFRACTORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (240,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VESUVIUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 944 400,00179 969 500,00342 816 200,0020 485 500,247,611,46,033,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA397 347 490,71201 241 433,04265 362 403,01-15 039 463,57-3,8-7,5-5,749,4
ARCELORMITTAL REFRACTORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 297 707,4934 334 459,80239 992 042,82-52 370 756,13-21,1-152,5-21,886,2
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA320 470 107,74187 662 938,43189 079 136,356 347 569,142,03,43,441,4
GÓRKA CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 026 636,0972 604 460,53106 661 381,735 914 118,245,78,25,530,2
POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA "ŻARÓW" SPÓŁKA AKCYJNA85 744 123,7571 740 994,4692 368 999,1510 341 487,2212,114,411,216,3
ISOROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 350 843,154 168 701,5231 314 817,25-2 426 015,16-6,3-58,2-7,889,1
BEROA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 135 910,62-10 791 257,8523 887 854,69-3 125 786,99-12,029,0-13,1100,0
CEGIELNIE BYDGOSKIE SPÓŁKA AKCYJNA14 835 830,0013 985 509,409 472 854,002 217 777,0015,015,923,45,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.