Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,
  • produkcję luster i lusterek,
  • produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 824 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009797
31 marca 2010790
30 czerwca 2010811
30 września 2010833
31 grudnia 2010837
31 marca 2011826
30 czerwca 2011793
30 września 2011792
31 grudnia 2011794
31 marca 2012789
30 czerwca 2012792
30 września 2012794
31 grudnia 2012800
31 marca 2013801
30 czerwca 2013813
30 września 2013825
31 grudnia 2013817
31 marca 2014816
30 czerwca 2014824
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,6% ogółu), wielkopolskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,8% ogółu).

mazowieckie11213,6%
wielkopolskie10212,4%
śląskie8910,8%
małopolskie799,6%
łódzkie607,3%
dolnośląskie597,2%
pomorskie546,6%
podkarpackie506,1%
kujawsko-pomorskie465,6%
warmińsko-mazurskie394,7%
lubelskie334,0%
opolskie303,6%
zachodniopomorskie293,5%
świętokrzyskie161,9%
lubuskie141,7%
podlaskie121,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza58370,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11213,6%
spółki cywilne9611,7%
spółki jawne172,1%
spółki akcyjne70,8%
spółki komandytowe70,8%
spółdzielnie20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych75791,9%
własność prywatna krajowa pozostała293,5%
własność zagraniczna182,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,9% podmiotów) i od 10 do 49 (10,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych70885,9%
od 10 do 49 zatrudnionych9010,9%
od 50 do 249 zatrudnionych232,8%
powyżej 250 zatrudnionych30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z)2 176 883 872,061 153 726 654,782 509 628 854,14159 331 979,717,313,86,447,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (649,1 mln zł), SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (615,4 mln zł) oraz PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA (382,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)482 552 310,00325 614 356,35649 113 008,0039 157 620,008,112,06,032,5
SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ533 466 700,00364 456 000,28615 412 100,0068 739 800,0012,918,911,231,7
PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA371 005 963,94148 645 170,65382 540 444,8741 438 384,6211,227,910,859,9
PILKINGTON IGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)160 496 999,5378 180 676,00265 272 141,00-5 510 149,00-3,4-7,1-2,151,3
NORDGLASS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 475 737,0081 066 879,00133 964 066,3813 862 453,007,817,110,454,6
SCHOLLGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 425 000,1513 540 500,00100 991 300,002 255 600,007,216,72,256,9
AGC WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA36 370 637,8519 270 361,2464 869 563,93365 409,381,01,90,647,0
GLASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ10 938 691,94-828 578,1149 239 368,50843 452,447,7-101,81,7100,0
AGC OPATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 360 749,0513 163 736,3042 558 058,37945 793,493,37,22,253,6
VITROTERM-MURÓW SPÓŁKA AKCYJNA27 083 006,1220 423 171,5831 590 802,872 070 432,677,610,16,624,6
GLASPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 313 440,5431 857 579,3727 365 014,57648 958,811,42,02,429,7
POLSKIE SZYBY TERMOIZOLACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 013 508,487 311 100,5724 468 552,33924 090,520,812,63,893,5
W-M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 374 453,069 182 550,2624 320 297,072 946 598,3617,032,112,147,2
AGC GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 361 602,6110 818 194,8724 095 219,15383 989,592,53,61,629,6
AGC SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 012 830,8912 640 051,8821 340 872,86-1 384 992,63-8,1-11,0-6,525,7
SANGLASS SPÓŁKA AKCYJNA25 998 940,999 207 015,6919 450 624,07913 649,713,59,94,764,6
FASSADEN GLAS TECHNIK-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA67 024 261,35651 132,6619 400 435,24-9 355 072,78-14,0-1 000,0-48,299,0
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LUMAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 609 039,968 526 758,6213 636 986,0685 962,900,61,00,645,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.