Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.

 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 139 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200997
31 marca 2010104
30 czerwca 2010113
30 września 2010122
31 grudnia 2010123
31 marca 2011122
30 czerwca 2011124
30 września 2011128
31 grudnia 2011124
31 marca 2012128
30 czerwca 2012127
30 września 2012140
31 grudnia 2012139
31 marca 2013138
30 czerwca 2013140
30 września 2013136
31 grudnia 2013139
31 marca 2014139
30 czerwca 2014139
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (12,9% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (12,2% ogółu).

wielkopolskie1812,9%
śląskie1812,9%
małopolskie1712,2%
mazowieckie1712,2%
dolnośląskie1510,8%
pomorskie117,9%
podkarpackie107,2%
łódzkie96,5%
lubelskie53,6%
opolskie42,9%
kujawsko-pomorskie42,9%
zachodniopomorskie32,2%
podlaskie32,2%
lubuskie21,4%
warmińsko-mazurskie21,4%
świętokrzyskie10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8158,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4230,2%
spółki cywilne75,0%
spółki jawne53,6%
spółki komandytowe32,2%
spółki akcyjne10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,1% podmiotów), własność zagraniczna (6,5% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12187,1%
własność zagraniczna96,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,2%
własność prywatna krajowa pozostała21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,9% podmiotów) i od 10 do 49 (7,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11884,9%
od 10 do 49 zatrudnionych107,2%
od 50 do 249 zatrudnionych64,3%
powyżej 250 zatrudnionych53,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z)3 076 921 672,981 951 392 462,891 360 110 175,16136 527 009,504,47,010,036,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (466,4 mln zł) oraz EUROGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (339,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 463 498 600,41972 868 400,00466 361 000,0037 078 100,002,53,88,033,5
EUROGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ952 879 000,40416 169 000,00339 722 000,0050 814 000,005,312,215,056,3
GUARDIAN CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ347 207 044,98311 250 210,29317 480 516,1635 091 898,5010,111,311,110,4
PILKINGTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)313 337 028,30251 104 853,00236 546 659,0013 543 011,004,35,45,719,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.