Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu,
  • produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,
  • produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,
  • produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,
  • produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych,
  • produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,
  • produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu,
  • mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 324 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009266
31 marca 2010275
30 czerwca 2010277
30 września 2010279
31 grudnia 2010286
31 marca 2011282
30 czerwca 2011287
30 września 2011293
31 grudnia 2011288
31 marca 2012284
30 czerwca 2012281
30 września 2012287
31 grudnia 2012298
31 marca 2013315
30 czerwca 2013328
30 września 2013332
31 grudnia 2013330
31 marca 2014326
30 czerwca 2014324
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,2% ogółu), śląskie (16,7% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie8827,2%
śląskie5416,7%
małopolskie329,9%
wielkopolskie278,3%
pomorskie175,2%
kujawsko-pomorskie175,2%
dolnośląskie123,7%
łódzkie123,7%
lubelskie113,4%
opolskie103,1%
lubuskie103,1%
podkarpackie103,1%
zachodniopomorskie82,5%
świętokrzyskie82,5%
podlaskie61,9%
warmińsko-mazurskie20,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (21,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20061,7%
indywidualna działalność gospodarcza6821,0%
spółki akcyjne216,5%
spółki cywilne185,6%
spółki komandytowe82,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,9%
spółki jawne30,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,6%
spółdzielnie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (63,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (9,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20463,0%
własność prywatna krajowa pozostała4112,7%
własność zagraniczna329,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej113,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej92,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych92,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej82,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,6%
pozostałe20,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,6% podmiotów) i od 10 do 49 (13,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26180,6%
od 10 do 49 zatrudnionych4413,6%
od 50 do 249 zatrudnionych144,3%
powyżej 250 zatrudnionych51,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (83,5 mld zł), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (62,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA (19,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA51 149 792 000,3824 239 953 000,0083 547 432 000,002 455 467 000,004,810,12,952,6
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA39 894 058 000,4619 539 049 000,0062 215 581 000,002 357 127 000,005,912,13,851,0
Grupa Kapitałowa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA17 736 029 000,007 513 477 000,0019 680 533 000,35678 609 000,003,89,03,557,6
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA14 686 730 000,005 945 053 000,0018 124 675 000,34464 954 000,003,27,82,659,5
LOTOS ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ391 304 000,20210 178 000,001 559 501 000,00149 278 000,0038,271,09,646,3
ORLEN ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ178 904 100,30145 876 810,001 094 162 040,0039 697 940,0022,227,23,618,5
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ406 707 000,00230 623 000,00857 920 000,3163 106 000,0015,527,47,443,3
LOTOS OIL SPÓŁKA AKCYJNA163 722 261,3085 561 895,35336 164 199,7339 754 708,4724,346,511,847,7
Grupa Kapitałowa RAFINERIA NAFTY "JEDLICZE" SPÓŁKA AKCYJNA252 771 000,00135 932 000,23320 915 000,004 382 000,001,73,21,446,2
RAFINERIA NAFTY "JEDLICZE" SPÓŁKA AKCYJNA249 533 000,26132 748 000,00320 045 000,003 251 000,001,32,51,046,8
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA99 167 173,4353 328 987,42235 785 109,4415 564 029,9915,729,26,646,2
FABRYKA PARAFIN NAFTOWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 175 009,4331 552 250,10158 624 030,903 720 091,536,011,82,449,3
FUCHS OIL CORPORATION (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 290 400,0039 394 800,00156 930 300,2720 681 300,0037,452,513,228,8
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA47 035 806,9127 240 076,04126 925 441,67555 091,371,22,00,442,1
SILESIA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 166 720,436 692 789,0545 570 857,34-405 603,45-2,2-6,1-0,963,2
WMB DROGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 992 595,8517 404 069,6040 843 086,741 871 035,1010,410,84,63,3
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 791 747,34370 796,0515 973 398,46-158 541,95-2,0-42,8-1,095,2
ICOPAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA261 147,39261 147,720,00-11 820,23-4,5-4,50,00,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.