Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję obuwia różnego typu (włączając obuwie sportowe), z różnego materiału oraz przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych, włączając modelowanie,
  • produkcję części obuwia ze skóry, takich jak: cholewki, spody, obcasy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów, sklasyfikowanej w 14.19.Z,
  • produkcji części obuwia z drewna (np. obcasów i kopyt), sklasyfikowanej w 16.29.Z,
  • produkcji obcasów i spodów z gumy oraz innych części obuwia z gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z,
  • produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 22.29.Z,
  • produkcji butów narciarskich, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
  • produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 757 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 773
31 marca 20104 733
30 czerwca 20104 692
30 września 20104 689
31 grudnia 20104 627
31 marca 20114 586
30 czerwca 20114 321
30 września 20114 226
31 grudnia 20114 079
31 marca 20124 004
30 czerwca 20123 932
30 września 20123 941
31 grudnia 20123 884
31 marca 20133 870
30 czerwca 20133 833
30 września 20133 839
31 grudnia 20133 756
31 marca 20143 778
30 czerwca 20143 757
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (38,4% ogółu), mazowieckie (22,7% ogółu) oraz śląskie (20,5% ogółu).

małopolskie1 44438,4%
mazowieckie85122,7%
śląskie77220,5%
łódzkie1393,7%
wielkopolskie1002,7%
lubelskie892,4%
pomorskie812,2%
dolnośląskie581,5%
kujawsko-pomorskie511,4%
podkarpackie371,0%
lubuskie340,9%
świętokrzyskie320,9%
warmińsko-mazurskie230,6%
opolskie210,6%
podlaskie130,3%
zachodniopomorskie120,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,0% podmiotów), spółki cywilne (8,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 19285,0%
spółki cywilne3148,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1814,8%
spółki jawne431,1%
spółki akcyjne90,2%
spółdzielnie70,2%
spółki komandytowe70,2%
przedsiębiorstwa państwowe30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 61896,3%
własność prywatna krajowa pozostała742,0%
własność zagraniczna330,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,2%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,8% podmiotów) i od 10 do 49 (8,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 37489,8%
od 10 do 49 zatrudnionych3038,1%
od 50 do 249 zatrudnionych711,9%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z)560 348 257,15439 194 254,19677 010 021,6855 303 938,169,912,68,221,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (206,0 mln zł), ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (192,0 mln zł) oraz CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (96,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 050 110,60103 241 859,22205 950 348,1618 734 661,6416,018,29,111,8
ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 767 815,10103 867 089,95191 982 755,7717 127 793,1514,516,58,911,8
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 444 652,83106 582 931,8396 683 891,5311 720 324,279,911,012,110,0
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAR" MAREK DEWÓDZKI40 238 536,3531 442 765,8362 717 601,486 516 027,3016,220,710,421,9
MSU SPÓŁKA AKCYJNA44 140 000,0038 889 000,0056 168 000,262 890 000,006,67,45,211,9
PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE66 577 270,3962 374 558,0547 973 368,956 180 171,639,39,912,96,3
BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 327 385,2418 636 767,6937 257 046,64469 673,941,92,51,323,4
BADURA SPÓŁKA AKCYJNA26 618 147,5211 063 156,3037 224 350,291 029 850,793,99,32,858,4
BAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 042 842,9518 966 115,7335 398 340,901 385 148,655,57,33,924,3
LESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ15 463 644,523 622 789,0432 594 673,67311 684,022,08,61,076,6
ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "LEMIGO" MIROSŁAW GARBACZ24 636 737,6821 037 450,8631 553 896,289 435 221,5338,344,929,914,6
SŁUPSKA FABRYKA OBUWIA "NORD" MEKA SZTRAJBEL SPÓŁKA JAWNA26 857 482,3216 029 920,3016 840 947,44-1 903 861,79-7,1-11,9-11,340,3
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DEMAR-BIS TOMASZ DEWÓDZKI9 419 729,697 077 190,0612 622 959,903 565 126,8237,950,428,224,9
RICOSTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 044 494,968 681 166,1310 140 857,03327 634,183,63,83,24,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE GARDIA10 327 383,728 911 886,367 091 585,67-889 539,65-8,6-10,0-12,513,7
ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" SPÓŁKA AKCYJNA W CHEŁMIE1 442 137,08-17 988 533,42759 747,79-2 861 315,96-198,415,9-376,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.