Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję odzieży niemowlęcej, odzieży treningowej, narciarskiej, do pływania itp.,
  • produkcję kapeluszy i czapek,
  • produkcję dodatków odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali, krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,
  • produkcję nakryć głowy wykonanych ze skór futerkowych,
  • produkcję obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów,
  • produkcję części ww. wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji sportowych okryć głowy, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
  • produkcji ochronnych okryć głowy, sklasyfikowanej w 32.99.Z,
  • produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z,
  • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 322 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 371
31 marca 20102 357
30 czerwca 20102 366
30 września 20102 414
31 grudnia 20102 456
31 marca 20112 410
30 czerwca 20112 280
30 września 20112 278
31 grudnia 20112 303
31 marca 20122 235
30 czerwca 20122 209
30 września 20122 243
31 grudnia 20122 257
31 marca 20132 199
30 czerwca 20132 209
30 września 20132 255
31 grudnia 20132 284
31 marca 20142 302
30 czerwca 20142 322
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (21,4% ogółu), mazowieckie (17,5% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

łódzkie49621,4%
mazowieckie40617,5%
śląskie26411,4%
wielkopolskie23210,0%
małopolskie1868,0%
dolnośląskie1516,5%
podkarpackie883,8%
pomorskie863,7%
kujawsko-pomorskie753,2%
zachodniopomorskie662,8%
lubelskie652,8%
lubuskie502,2%
świętokrzyskie472,0%
podlaskie451,9%
warmińsko-mazurskie331,4%
opolskie321,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,4% podmiotów), spółki cywilne (8,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 95984,4%
spółki cywilne2008,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1205,2%
spółki jawne231,0%
spółdzielnie100,4%
spółki komandytowe70,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
spółki akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 24396,6%
własność prywatna krajowa pozostała341,5%
własność zagraniczna261,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,4% podmiotów) i od 10 do 49 (6,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 14692,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1456,2%
od 50 do 249 zatrudnionych291,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)72 552 282,8325 931 143,5271 861 352,17-3 698 077,08-5,1-14,3-5,264,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (58,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 844 968,606 774 293,5458 936 029,97-1 840 585,96-4,1-27,2-3,184,9
Grupa Kapitałowa ITALIAN FASHION BY GUAZZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 582 084,6818 672 619,5814 343 516,12-2 341 722,01-8,5-12,5-16,332,3
ITALIAN FASHION BY GUAZZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 707 314,7219 156 850,5812 925 322,20-1 857 491,12-6,7-9,7-14,430,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.