Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i dzieci:
    • podkoszulki, "t-shirty", slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, szlafroki, bluzki, majtki, staniki, gorsety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 154 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 382
31 marca 20101 380
30 czerwca 20101 378
30 września 20101 381
31 grudnia 20101 367
31 marca 20111 336
30 czerwca 20111 263
30 września 20111 242
31 grudnia 20111 217
31 marca 20121 211
30 czerwca 20121 196
30 września 20121 190
31 grudnia 20121 190
31 marca 20131 175
30 czerwca 20131 165
30 września 20131 171
31 grudnia 20131 149
31 marca 20141 142
30 czerwca 20141 154
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (35,1% ogółu), mazowieckie (17,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

łódzkie40535,1%
mazowieckie20117,4%
wielkopolskie12110,5%
śląskie736,3%
małopolskie645,5%
dolnośląskie625,4%
kujawsko-pomorskie474,1%
podlaskie393,4%
pomorskie373,2%
lubelskie221,9%
zachodniopomorskie191,6%
podkarpackie161,4%
warmińsko-mazurskie131,1%
opolskie131,1%
świętokrzyskie121,0%
lubuskie100,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,9% podmiotów), spółki cywilne (13,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza87675,9%
spółki cywilne15313,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością928,0%
spółki jawne191,6%
spółki komandytowe60,5%
spółki akcyjne40,3%
spółdzielnie30,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 07393,0%
własność prywatna krajowa pozostała383,3%
własność zagraniczna252,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,6% podmiotów) i od 10 do 49 (11,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych97684,6%
od 10 do 49 zatrudnionych13111,4%
od 50 do 249 zatrudnionych433,7%
powyżej 250 zatrudnionych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z)61 160 330,0436 803 573,2986 050 077,4211 956 395,9419,632,513,939,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA (50,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA37 985 385,8219 819 689,0750 362 466,9011 743 555,6530,959,323,347,8
KASTOR SPÓŁKA AKCYJNA23 174 944,6016 983 884,7835 687 610,52212 840,290,91,30,626,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.