Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (włączając dziane), takich jak:
  • koce, włączając pledy podróżne,
  • bielizna pościelowa, stołowa, toaletowa, kuchenna, 
  • kołdry, narzuty pikowane, jaśki, pufy, poduszki, śpiwory itp.,
 • produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych, takich jak:
  • zasłony, baldachimy, rolety, narzuty inne niż pikowane, kapy, pokrowce na meble lub maszyny i urządzenia itp.,
  • plandeki, namioty, wyposażenie kempingowe, żagle, markizy przeciwsłoneczne, zewnętrzne pokrowce na samochody, maszyny lub meble itp.,
  • flagi, sztandary, chorągwie itp.,
  • ścierki do kurzu, zmywaki i podobne artykuły, ratunkowe wyroby tekstylne, spadochrony itp.,
 • produkcję tekstylnych części koców elektrycznych,
 • produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów tekstylnych do zastosowań technicznych, sklasyfikowanej w 13.96.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 750 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 141
31 marca 20103 233
30 czerwca 20103 286
30 września 20103 358
31 grudnia 20103 438
31 marca 20113 441
30 czerwca 20113 460
30 września 20113 459
31 grudnia 20113 417
31 marca 20123 403
30 czerwca 20123 415
30 września 20123 459
31 grudnia 20123 479
31 marca 20133 456
30 czerwca 20133 532
30 września 20133 617
31 grudnia 20133 626
31 marca 20143 670
30 czerwca 20143 750
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,9% ogółu), mazowieckie (13,3% ogółu) oraz łódzkie (11,5% ogółu).

śląskie59715,9%
mazowieckie50013,3%
łódzkie43211,5%
wielkopolskie43111,5%
małopolskie2987,9%
dolnośląskie2246,0%
kujawsko-pomorskie2085,5%
pomorskie2045,4%
podkarpackie1373,7%
zachodniopomorskie1243,3%
świętokrzyskie1233,3%
lubelskie1143,0%
warmińsko-mazurskie1062,8%
podlaskie922,5%
opolskie822,2%
lubuskie782,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 14383,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2867,6%
spółki cywilne2416,4%
spółki jawne350,9%
spółki komandytowe180,5%
spółdzielnie160,4%
spółki akcyjne70,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,6% podmiotów), własność zagraniczna (2,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 54994,6%
własność zagraniczna982,6%
własność prywatna krajowa pozostała611,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych160,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,6% podmiotów) i od 10 do 49 (6,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 43491,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2486,6%
od 50 do 249 zatrudnionych611,6%
powyżej 250 zatrudnionych70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)799 855 150,20267 806 759,601 521 690 863,8339 489 694,104,914,82,666,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (493,8 mln zł), SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (429,5 mln zł) oraz HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA (202,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 895 518,2729 696 259,56493 794 716,6312 886 989,938,443,42,680,7
SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)167 262 964,4383 782 652,50429 506 467,4022 792 839,5913,627,25,349,9
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA139 123 000,196 625 600,00202 397 700,003 756 200,002,756,71,995,2
Grupa Kapitałowa HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA145 250 500,2217 725 200,00200 878 700,0013 439 700,009,375,86,787,8
MARKISOL INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 276 305,2612 886 890,8188 426 120,867 937 297,5727,161,69,056,0
TADEUSZ SELZER SELT SUN PROTECTION SYSTEMS66 739 494,5664 001 108,9947 959 686,94979 556,291,51,52,04,1
KETTLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 374 703,641 480 072,3746 863 976,54-544 850,50-1,4-36,8-1,296,2
JOHN COTTON EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 006 215,232 628 623,8042 954 326,261 806 718,996,768,74,290,3
LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA62 637 478,7049 116 986,3338 242 213,67-4 971 010,14-7,9-10,1-13,021,6
ROLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 091 487,98-32 249 770,3537 001 437,75-6 508 458,24-24,020,2-17,6100,0
HANS PAULY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI39 925 657,3223 535 195,6030 453 633,72-965 338,12-2,4-4,1-3,241,1
ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 945 349,826 025 389,8227 183 317,94869 416,234,414,43,269,8
PIÓREX SPÓŁKA AKCYJNA14 184 200,239 544 508,9720 927 285,0233 276,450,20,40,232,7
ALVI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 392 776,2110 733 241,8915 979 983,261 417 056,7710,613,28,919,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.