Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży, np. bielenie, barwienie, apreturowanie i podobne czynności. Podklasa ta obejmuje:

  • bielenie, barwienie włókien, przędzy, tkanin, pozostałych wyrobów tekstylnych i odzieży,
  • apreturowanie, klejenie, suszenie, parowanie, dekatyzowanie, reperowanie sanforyzowanie, merceryzowanie wyrobów tekstylnych i odzieży,
  • plisowanie wyrobów tekstylnych i podobne czynności,
  • impregnowanie, powlekanie, laminowanie odzieży,
  • sitodruk wykonywany na wyrobach tekstylnych i odzieży.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji tkanin impregnowanych, powlekanych lub laminowanych gumą, gdy guma stanowi podstawowy składnik, sklasyfikowanej w 22.19.Z.

Uwaga: Przez wyroby włókiennicze rozumiemy wyroby tekstylne i odzież.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 810 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 685
31 marca 20101 759
30 czerwca 20101 814
30 września 20101 851
31 grudnia 20101 868
31 marca 20111 850
30 czerwca 20111 833
30 września 20111 800
31 grudnia 20111 785
31 marca 20121 768
30 czerwca 20121 780
30 września 20121 792
31 grudnia 20121 789
31 marca 20131 797
30 czerwca 20131 807
30 września 20131 824
31 grudnia 20131 806
31 marca 20141 805
30 czerwca 20141 810
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (27,8% ogółu), mazowieckie (13,1% ogółu) oraz śląskie (11,5% ogółu).

łódzkie50327,8%
mazowieckie23813,1%
śląskie20911,5%
wielkopolskie1508,3%
małopolskie1448,0%
dolnośląskie985,4%
pomorskie834,6%
lubelskie824,5%
kujawsko-pomorskie774,3%
podkarpackie532,9%
zachodniopomorskie512,8%
opolskie321,8%
lubuskie271,5%
warmińsko-mazurskie271,5%
podlaskie211,2%
świętokrzyskie150,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,5% podmiotów), spółki cywilne (7,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 52984,5%
spółki cywilne1337,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1146,3%
spółki jawne211,2%
spółki komandytowe60,3%
spółdzielnie50,3%
spółki akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 73095,6%
własność zagraniczna331,8%
własność prywatna krajowa pozostała261,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność samorządowa10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) i od 10 do 49 (5,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 69293,5%
od 10 do 49 zatrudnionych955,2%
od 50 do 249 zatrudnionych211,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z)153 885 355,2082 584 890,00205 119 126,7410 206 227,466,612,45,046,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TZMO MATOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (56,9 mln zł), ADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (46,1 mln zł) oraz ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (29,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TZMO MATOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 845 402,532 086 140,3056 857 328,91120 473,250,65,80,288,9
ADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 804 753,9929 742 840,3546 051 562,87-110 384,09-0,3-0,4-0,228,9
ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA29 247 037,779 094 295,0229 764 357,043 132 301,3910,734,410,568,9
MIRWAL MIROSŁAW PRYC, WALDEMAR PRYC SPÓŁKA JAWNA19 588 675,5913 195 775,3024 637 423,214 015 107,1920,530,416,332,6
MARKO-KOLOR SPÓŁKA JAWNA L. FRĄCZKIEWICZ, W. GAJDA, A. KATRYŃSKI21 241 574,5813 917 460,2521 345 701,90902 719,554,36,54,234,5
AN-FARB ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ, MACIEJ NUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA12 141 895,037 762 683,4214 307 304,162 074 075,2917,126,714,536,1
FRESHTEX TEXTILE FINISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 016 015,716 785 696,8012 155 449,7671 935,200,71,10,638,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.