Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję mocnego piwa na bazie słodu (np. ale, porter i stout),
  • produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 172 aktywne podmioty działające w tej branży, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200989
31 marca 201094
30 czerwca 201098
30 września 2010100
31 grudnia 2010103
31 marca 2011105
30 czerwca 2011108
30 września 2011113
31 grudnia 2011117
31 marca 2012122
30 czerwca 2012125
30 września 2012128
31 grudnia 2012132
31 marca 2013142
30 czerwca 2013145
30 września 2013149
31 grudnia 2013155
31 marca 2014159
30 czerwca 2014172
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,8% ogółu).

mazowieckie3822,1%
śląskie2212,8%
wielkopolskie2212,8%
pomorskie158,7%
dolnośląskie137,6%
małopolskie137,6%
łódzkie84,7%
zachodniopomorskie84,7%
lubelskie74,1%
kujawsko-pomorskie63,5%
lubuskie52,9%
opolskie42,3%
podlaskie42,3%
podkarpackie31,7%
warmińsko-mazurskie31,7%
świętokrzyskie10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (22,1% podmiotów) oraz spółki akcyjne (11,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8750,6%
indywidualna działalność gospodarcza3822,1%
spółki akcyjne1911,0%
spółki cywilne127,0%
spółki komandytowe105,8%
spółki jawne31,7%
spółki komandytowo-akcyjne21,2%
spółdzielnie10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (65,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,8% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (5,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11265,1%
własność prywatna krajowa pozostała2212,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych105,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej95,2%
własność zagraniczna84,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej63,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej42,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (72,1% podmiotów) i od 10 do 49 (15,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12472,1%
od 10 do 49 zatrudnionych2715,7%
od 50 do 249 zatrudnionych158,7%
powyżej 250 zatrudnionych63,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja piwa (PKD 11.05.Z)6 453 500 310,312 731 615 796,6110 217 753 019,871 276 163 295,5819,846,712,557,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA (4,9 mld zł), GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA (3,6 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 609 999 000,441 254 927 000,004 870 059 000,00800 102 000,0030,763,816,451,9
GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA2 154 515 000,23558 061 000,003 688 027 000,00371 385 000,0017,266,610,174,1
Grupa Kapitałowa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA2 309 190 000,00588 913 000,003 631 089 000,00398 858 000,4117,367,711,074,5
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA917 071 000,00450 473 000,23643 518 000,0023 155 000,002,55,13,650,9
Grupa Kapitałowa VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA287 130 627,40202 809 993,33478 725 430,3253 855 489,3318,826,611,329,4
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA273 545 799,83191 222 406,25462 495 569,1943 281 791,9115,822,69,430,1
BROWARY REGIONALNE ŁOMŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 495 000,24-2 097 000,00293 503 000,00-4 497 000,00-4,3214,5-1,5100,0
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 590 124,3232 143 539,3696 849 315,432 444 153,904,87,62,536,5
SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 258 267,6912 212 520,1883 259 187,721 421 210,246,711,61,742,6
BROWAR DOJLIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)60 841 000,1958 987 000,0023 295 000,0015 154 000,0024,925,765,13,1
TYSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)82 563 000,2469 910 000,0016 903 000,008 533 000,0010,312,250,515,3
BRACKI BROWAR ZAMKOWY W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 404 000,163 009 000,0013 808 000,001 356 000,0016,145,19,864,2
LECH PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)153 849 000,00126 950 000,0012 238 000,0025 463 000,2016,620,1208,117,5
FUHRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 726 763,16-24 359 598,497 383 640,11-9 747 751,14-111,740,0-132,0100,0
BOSS BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA6 642 355,60176 929,316 414 308,52-1 887 108,30-28,4-1 000,0-29,497,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.