Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję koncentratów paszowych i dodatków paszowych,
  • przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,
  • przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.Z,
  • wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
  • wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 611 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009581
31 marca 2010574
30 czerwca 2010565
30 września 2010582
31 grudnia 2010582
31 marca 2011580
30 czerwca 2011565
30 września 2011564
31 grudnia 2011565
31 marca 2012570
30 czerwca 2012579
30 września 2012577
31 grudnia 2012582
31 marca 2013585
30 czerwca 2013595
30 września 2013598
31 grudnia 2013600
31 marca 2014608
30 czerwca 2014611
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (25,7% ogółu), mazowieckie (12,8% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (10,5% ogółu).

wielkopolskie15725,7%
mazowieckie7812,8%
kujawsko-pomorskie6410,5%
łódzkie416,7%
pomorskie365,9%
małopolskie325,2%
lubelskie284,6%
dolnośląskie284,6%
podlaskie254,1%
śląskie223,6%
zachodniopomorskie223,6%
lubuskie203,3%
warmińsko-mazurskie193,1%
opolskie142,3%
świętokrzyskie142,3%
podkarpackie111,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (46,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza28646,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17228,2%
spółki cywilne10016,4%
spółki jawne386,2%
spółki akcyjne61,0%
spółdzielnie50,8%
spółki komandytowe40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych50582,7%
własność prywatna krajowa pozostała569,2%
własność zagraniczna223,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (73,2% podmiotów) i od 10 do 49 (21,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych44773,2%
od 10 do 49 zatrudnionych13221,6%
od 50 do 249 zatrudnionych274,4%
powyżej 250 zatrudnionych50,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z)3 881 054 121,911 878 231 321,128 282 966 791,69153 399 570,084,08,21,951,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 25 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,5 mld zł), PROVIMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł) oraz DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)832 317 533,10438 778 278,302 548 765 714,3025 585 120,713,15,81,047,3
PROVIMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ700 835 000,00127 301 000,141 087 558 000,00-32 992 000,00-4,7-25,9-3,081,8
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ387 095 081,82247 515 428,151 048 420 573,9045 970 167,3511,918,64,436,1
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA388 662 571,76127 149 009,28868 136 142,8721 518 888,305,516,92,567,3
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ498 535 426,98473 679 008,29370 698 928,1330 522 649,506,16,48,25,0
DOSSCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 777 667,4565 252 255,66275 691 079,523 428 366,442,85,31,246,0
TROUW NUTRITION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 724 800,0050 685 500,00271 590 700,3110 305 000,0010,520,33,848,1
AGROCENTRUMSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 383 766,3734 517 412,88263 987 343,272 531 122,311,97,31,074,3
GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA125 419 696,3158 019 528,75245 718 462,056 092 633,814,910,52,553,7
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ88 392 011,0024 754 291,00204 780 928,004 954 291,345,620,02,472,0
NEOROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 234 627,3718 088 637,06167 050 806,644 626 097,8111,025,62,857,2
EKOPLON SPÓŁKA AKCYJNA74 927 267,6738 989 398,41164 334 411,266 015 594,058,015,43,748,0
POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 594 987,0533 871 074,06141 342 136,383 761 240,815,811,12,747,6
WYTWÓRNIA PASZ "PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 725 477,6420 594 554,7996 765 595,321 675 794,613,38,11,759,4
EVIALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)19 687 198,103 164 314,7374 219 432,02-4 102 793,94-20,8-129,7-5,583,9
SONAC UŚNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 133 650,9511 556 275,6872 218 628,174 986 960,8210,043,26,977,0
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "BARBARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 465 955,288 383 371,1170 944 634,521 416 531,226,316,92,062,7
BLATTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 139 861,776 686 564,8648 756 160,831 038 943,104,715,52,169,8
DROBEX-PASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 240 202,316 331 693,2746 393 784,82180 092,610,82,80,472,8
AGROPROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 644 416,556 049 589,3846 111 424,371 604 861,4210,326,53,561,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.