Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję przypraw, sosów i podobnych dodatków do potraw, takich jak:
    • majonez,
    • mąka i mączka musztardowa,
    • gotowa musztarda itp.,
  • produkcję octu,
  • produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 280 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009254
31 marca 2010265
30 czerwca 2010265
30 września 2010267
31 grudnia 2010269
31 marca 2011272
30 czerwca 2011272
30 września 2011273
31 grudnia 2011271
31 marca 2012274
30 czerwca 2012274
30 września 2012278
31 grudnia 2012281
31 marca 2013285
30 czerwca 2013284
30 września 2013284
31 grudnia 2013284
31 marca 2014280
30 czerwca 2014280
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,6% ogółu), mazowieckie (17,9% ogółu) oraz śląskie (15,0% ogółu).

wielkopolskie5218,6%
mazowieckie5017,9%
śląskie4215,0%
małopolskie3311,8%
łódzkie155,4%
dolnośląskie145,0%
kujawsko-pomorskie134,6%
zachodniopomorskie113,9%
pomorskie103,6%
podkarpackie103,6%
lubuskie72,5%
podlaskie72,5%
lubelskie72,5%
opolskie51,8%
warmińsko-mazurskie31,1%
świętokrzyskie10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12745,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7627,1%
spółki cywilne4415,7%
spółki jawne217,5%
spółki komandytowe62,1%
spółki akcyjne41,4%
spółdzielnie20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24286,4%
własność prywatna krajowa pozostała176,1%
własność zagraniczna145,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej31,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,1%
własność skarbu państwa10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,7% podmiotów) i od 10 do 49 (17,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21275,7%
od 10 do 49 zatrudnionych4917,5%
od 50 do 249 zatrudnionych155,4%
powyżej 250 zatrudnionych41,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z)846 280 571,15537 426 323,491 228 301 326,1397 197 768,4511,518,17,936,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (379,9 mln zł), MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (335,0 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (299,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA215 242 658,22111 489 077,96379 920 437,5240 376 765,0618,836,210,648,2
MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA193 106 237,15111 018 118,24335 034 248,1036 882 001,6219,133,211,042,5
Grupa Kapitałowa PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 250 773,3680 459 844,05299 579 072,0015 239 326,639,518,95,150,1
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ143 345 164,0782 105 006,06234 787 905,0214 450 458,7210,117,66,242,7
CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA108 422 782,7767 368 491,72140 904 464,246 634 906,346,19,94,737,9
ZIOŁOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 315 558,8534 969 775,94103 586 125,445 293 631,3815,015,15,11,0
FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 900 246,9819 404 046,4091 076 826,022 903 995,397,315,03,251,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R.FANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 281 074,5317 571 457,4891 075 842,382 999 395,567,517,13,356,4
AB FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)82 769 200,3472 383 900,0081 846 300,006 193 000,007,58,67,612,6
FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 128 762,9835 431 692,1574 928 553,398 331 178,8813,023,511,144,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FLEISCH MANNSCHAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 228 853,3518 005 844,9131 774 483,953 121 364,8410,717,39,838,4
PODRAVKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 927 514,6463 715 852,3325 350 917,1810 162 585,0911,216,040,129,9
KULINARIA SPÓŁKA AKCYJNA (*)7 223 483,074 360 709,0511 354 234,82252 727,123,55,82,239,6
BELLAKO SPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEMYSŁOWE I HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 631 693,2511 091 429,976 581 426,65-27 474,57-0,2-0,3-0,44,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.