Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,
  • produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,
  • produkcję wyrobów cukierniczych, takich jak: cukierki, karmelki, drażetki, pastylki, nugaty, pomadki, biała czekolada,
  • produkcję gumy do żucia,
  • konserwowanie w cukrze owoców i orzechów, skórek owocowych i pozostałych części roślin.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 659 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009643
31 marca 2010669
30 czerwca 2010673
30 września 2010675
31 grudnia 2010674
31 marca 2011673
30 czerwca 2011653
30 września 2011648
31 grudnia 2011620
31 marca 2012627
30 czerwca 2012635
30 września 2012621
31 grudnia 2012612
31 marca 2013631
30 czerwca 2013663
30 września 2013646
31 grudnia 2013628
31 marca 2014639
30 czerwca 2014659
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie14522,0%
małopolskie7411,2%
wielkopolskie7110,8%
śląskie7010,6%
kujawsko-pomorskie507,6%
dolnośląskie395,9%
pomorskie365,5%
lubelskie294,4%
łódzkie284,2%
zachodniopomorskie284,2%
podkarpackie253,8%
warmińsko-mazurskie142,1%
podlaskie142,1%
lubuskie132,0%
opolskie121,8%
świętokrzyskie111,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza37256,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13620,6%
spółki cywilne10115,3%
spółki jawne203,0%
spółki komandytowe121,8%
spółki akcyjne81,2%
spółdzielnie81,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55884,7%
własność prywatna krajowa pozostała406,1%
własność zagraniczna324,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej81,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,6% podmiotów) i od 10 do 49 (12,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych53180,6%
od 10 do 49 zatrudnionych7912,0%
od 50 do 249 zatrudnionych324,9%
powyżej 250 zatrudnionych172,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z)7 467 670 919,485 295 068 583,437 691 379 795,84763 248 730,2510,214,49,929,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł) oraz JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (549,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 415 213 162,36905 550 551,932 239 416 529,76134 714 036,029,514,96,036,0
KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 330 681 000,22988 677 000,001 568 874 000,00170 828 000,0012,817,310,925,7
JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 101 033 777,10898 286 009,53549 324 875,6830 499 068,252,83,45,618,4
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ429 564 907,52228 635 340,87381 959 702,8331 315 300,157,313,78,246,8
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA295 382 000,00220 633 000,00377 637 000,3347 739 000,0016,221,612,625,3
BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)143 774 593,8059 574 955,55308 125 381,1522 012 772,7715,337,07,158,6
MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA1 196 440 073,501 010 771 429,01307 747 485,65249 132 989,6820,824,781,015,5
STORCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 256 300,0012 128 200,00270 709 900,346 591 500,0010,054,42,481,7
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SPÓŁKA AKCYJNA241 473 000,00118 501 000,00263 178 000,0012 241 000,105,110,34,750,9
FIRMA CUKIERNICZA "SOLIDARNOŚĆ - ROK ZAŁOŻENIA 1952" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 779 888,20100 966 479,44255 094 041,669 775 499,535,59,73,843,2
KRAFT FOODS POLSKA CONFECTIONERY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ534 897 100,00510 794 200,28202 736 900,0034 102 200,006,46,716,84,5
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "SKAWA" SPÓŁKA AKCYJNA46 235 562,9621 073 317,43115 291 655,57-2 686 103,44-5,8-12,8-2,354,4
TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 997 492,5812 243 504,14113 296 854,07339 783,540,82,80,371,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA61 151 526,5118 855 112,44108 972 772,29972 823,461,65,20,969,2
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 344 271,3729 051 443,8093 590 698,004 429 081,857,715,34,749,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 719 584,6821 184 938,0087 588 428,173 935 445,697,818,64,558,2
TRUMPF MAUXION CHOCOLATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 734 100,00811 000,0075 362 500,28-2 935 500,00-5,7-362,0-3,998,4
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "UNITOP-OPTIMA" SPÓŁKA AKCYJNA38 026 423,9127 938 032,4967 194 461,502 271 936,366,08,13,426,5
WOJENKOWSKI WOJCIECH - ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ "VOBRO"31 351 285,7513 117 768,0666 812 254,682 055 881,266,615,73,158,2
UNION CHOCOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 386 213,8234 640 215,4653 920 431,214 598 850,8411,413,38,514,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.