Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,
 • produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,
 • produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,
 • przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,
 • produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
 • produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
 • produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.Z,
 • produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 10.42.Z,
 • mielenia kukurydzy metodą mokrą i wytwarzania oleju kukurydzianego, sklasyfikowanych w 10.62.Z,
 • wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 20.53.Z,
 • przetwarzania olejów i tłuszczów za pomocą procesów chemicznych, sklasyfikowanego w 20.59.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 288 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009211
31 marca 2010226
30 czerwca 2010230
30 września 2010246
31 grudnia 2010243
31 marca 2011242
30 czerwca 2011239
30 września 2011241
31 grudnia 2011242
31 marca 2012244
30 czerwca 2012248
30 września 2012245
31 grudnia 2012247
31 marca 2013254
30 czerwca 2013264
30 września 2013277
31 grudnia 2013276
31 marca 2014279
30 czerwca 2014288
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (19,4% ogółu), mazowieckie (16,7% ogółu) oraz śląskie (8,0% ogółu).

wielkopolskie5619,4%
mazowieckie4816,7%
śląskie238,0%
dolnośląskie227,6%
małopolskie206,9%
kujawsko-pomorskie206,9%
opolskie155,2%
podkarpackie124,2%
pomorskie124,2%
zachodniopomorskie113,8%
lubelskie93,1%
warmińsko-mazurskie93,1%
lubuskie82,8%
świętokrzyskie82,8%
podlaskie82,8%
łódzkie72,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,1% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (41,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12443,1%
indywidualna działalność gospodarcza11841,0%
spółki cywilne248,3%
spółki jawne93,1%
spółki akcyjne62,1%
spółki komandytowo-akcyjne31,0%
spółki komandytowe31,0%
stowarzyszenia10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych23180,2%
własność prywatna krajowa pozostała248,3%
własność zagraniczna155,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych82,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej31,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,7% podmiotów) i od 10 do 49 (13,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych24484,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3813,2%
od 50 do 249 zatrudnionych51,7%
powyżej 250 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z)2 112 442 889,341 044 190 996,863 218 111 086,4441 589 618,002,04,01,350,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), Grupa Kapitałowa RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA (863,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA1 173 610 000,00638 852 000,001 905 460 000,2540 078 000,003,46,32,145,6
Grupa Kapitałowa RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA630 460 316,31436 580 447,111 046 897 356,0616 451 398,012,63,81,630,8
RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA529 459 002,57391 817 920,04863 474 739,1612 017 392,862,33,11,426,0
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ326 583 749,3017 317 769,31345 625 976,25348 414,780,12,00,194,7
LORGAN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2 075 858,92-4 438 377,0673 534 692,39-4 930 662,11-237,5111,1-6,7100,0
REM SPÓŁKA AKCYJNA80 714 279,02641 685,1530 015 679,03-5 923 527,20-7,3-923,1-19,799,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.