Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
 • produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,
 • produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
 • produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,
 • działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,
 • obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.11.Z,
 • przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,
 • produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,
 • produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 661 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009626
31 marca 2010635
30 czerwca 2010640
30 września 2010639
31 grudnia 2010639
31 marca 2011634
30 czerwca 2011625
30 września 2011619
31 grudnia 2011618
31 marca 2012632
30 czerwca 2012639
30 września 2012652
31 grudnia 2012653
31 marca 2013647
30 czerwca 2013656
30 września 2013645
31 grudnia 2013649
31 marca 2014646
30 czerwca 2014661
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (28,6% ogółu), zachodniopomorskie (25,4% ogółu) oraz mazowieckie (6,2% ogółu).

pomorskie18928,6%
zachodniopomorskie16825,4%
mazowieckie416,2%
kujawsko-pomorskie385,7%
śląskie365,4%
wielkopolskie314,7%
dolnośląskie294,4%
warmińsko-mazurskie253,8%
łódzkie213,2%
małopolskie203,0%
podlaskie182,7%
lubelskie142,1%
świętokrzyskie111,7%
podkarpackie101,5%
lubuskie81,2%
opolskie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza30345,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19529,5%
spółki cywilne10716,2%
spółki jawne406,1%
spółki akcyjne121,8%
spółdzielnie20,3%
spółki komandytowe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych52980,0%
własność prywatna krajowa pozostała487,3%
własność zagraniczna385,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych172,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność samorządowa10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (70,3% podmiotów) i od 10 do 49 (18,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych46570,3%
od 10 do 49 zatrudnionych12418,8%
od 50 do 249 zatrudnionych568,5%
powyżej 250 zatrudnionych162,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z)3 191 686 117,841 131 865 319,794 495 337 298,34154 553 039,124,813,73,464,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (1,5 mld zł), LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (442,0 mln zł) oraz SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (296,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA1 061 316 362,00291 206 126,001 472 789 961,0033 778 808,443,211,62,372,6
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)205 979 389,12131 516 032,01442 025 965,9418 883 457,269,214,44,336,2
SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 811 493,3251 119 988,17296 725 125,002 285 928,521,84,50,860,6
ROYAL GREENLAND SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)319 272 657,5312 171 645,68241 085 509,4021 056 223,516,6173,08,796,2
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 866 106,8843 201 753,41240 171 515,185 807 616,873,913,42,471,2
Grupa Kapitałowa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA141 330 000,1269 910 000,00188 669 000,00-8 953 000,00-6,3-12,8-4,850,5
WILBO SPÓŁKA AKCYJNA116 135 000,0064 034 000,17162 071 000,0014 829 000,0012,823,29,244,9
KORAL SPÓŁKA AKCYJNA91 416 958,8245 941 787,17156 134 739,577 175 704,057,915,64,649,7
LAURIN SEAFOOD SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 780 626,0061 324 595,00150 306 081,2410 704 112,0012,117,57,130,9
KING OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 437 000,0041 497 800,33138 057 900,0011 067 600,0013,126,78,050,9
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA90 737 681,4150 072 524,00120 612 674,001 239 999,001,42,51,044,8
PRZETWÓRSTWO RYBNE "ŁOSOŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 649 278,9031 333 383,02108 587 860,786 026 592,738,719,25,655,0
NORD CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 983 851,4610 470 728,55107 048 316,19572 178,301,05,50,581,9
SUPERFISH SPÓŁKA AKCYJNA129 412 000,0056 105 000,1786 309 000,00-1 727 000,00-1,3-3,1-2,056,7
RYBHAND TRZCIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA57 930 466,1017 990 234,2078 833 878,682 465 047,724,313,73,169,0
Grupa Kapitałowa TERNAEBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)23 014 341,247 901 327,2572 724 407,68-6 229 415,16-27,1-78,8-8,665,7
SEAMOR INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 803 414,765 363 501,0063 673 009,451 903 210,2810,735,53,069,9
NORDFISH - FOODMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 763 181,6615 992 033,8359 226 790,331 110 827,462,97,01,957,7
DEGA SPÓŁKA AKCYJNA28 627 331,5715 648 584,3958 171 335,754 189 425,3514,626,87,245,3
PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW PIĄTEK SPÓŁKA JAWNA26 391 678,7912 680 790,6145 612 997,31211 684,420,81,70,552,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.