Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność gospodarstw domowych zatrudniających personel do prac domowych, taki jak: pokojówki, kucharze, kelnerzy, służący, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy, dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki itd.  

Podklasa ta pozwala zatrudnionym pracownikom potwierdzić działalność ich pracodawców poprzez spisy lub badania, nawet jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna. Produkt wytworzony w wyniku tej działalności ulega konsumpcji przez gospodarstwo domowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • usług takich jak gotowanie, usługi ogrodnicze itp. świadczonych przez niezależnych dostawców usług (firmy lub indywidualne osoby), sklasyfikowanych w zależności od typu usługi.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922
31 marca 201026
30 czerwca 201025
30 września 201025
31 grudnia 201023
31 marca 201121
30 czerwca 201118
30 września 201117
31 grudnia 201115
31 marca 201217
30 czerwca 201217
30 września 201217
31 grudnia 201216
31 marca 201314
30 czerwca 201313
30 września 201313
31 grudnia 201312
31 marca 201412
30 czerwca 201412
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,7% ogółu) oraz zachodniopomorskie (33,3% ogółu).

mazowieckie541,7%
zachodniopomorskie433,3%
świętokrzyskie18,3%
wielkopolskie18,3%
opolskie18,3%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
małopolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza758,3%
spółki cywilne433,3%
spółki komandytowe18,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1191,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych18,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON znalazły się w jednej grupie pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (100,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.