Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
  • działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,
  • działalność niezależnych dziennikarzy,
  • renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,
  • renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,
  • produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,
  • renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 396 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 047
31 marca 20105 915
30 czerwca 20105 943
30 września 20105 948
31 grudnia 20105 945
31 marca 20115 820
30 czerwca 20115 688
30 września 20115 554
31 grudnia 20115 379
31 marca 20125 272
30 czerwca 20125 271
30 września 20125 225
31 grudnia 20125 222
31 marca 20135 182
30 czerwca 20135 255
30 września 20135 320
31 grudnia 20135 312
31 marca 20145 249
30 czerwca 20145 396
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 48527,5%
śląskie57210,6%
małopolskie56210,4%
wielkopolskie4187,7%
dolnośląskie3887,2%
pomorskie3215,9%
łódzkie2614,8%
kujawsko-pomorskie2404,4%
zachodniopomorskie2274,2%
lubelskie2033,8%
podkarpackie1723,2%
opolskie1412,6%
warmińsko-mazurskie1352,5%
świętokrzyskie1092,0%
lubuskie811,5%
podlaskie811,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (96,4% podmiotów), spółki cywilne (1,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 20196,4%
spółki cywilne1051,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością621,1%
stowarzyszenia70,1%
spółki jawne50,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne40,1%
fundacje40,1%
spółdzielnie30,1%
spółki komandytowe20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,3% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 30598,3%
własność zagraniczna541,0%
własność prywatna krajowa pozostała240,4%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 38199,7%
od 10 do 49 zatrudnionych140,3%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.