Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję rowerów nieposiadających silników, włączając rowery trzykołowe, tandemy, metalowe dwu- i trzykołowe rowerki dziecięce,
  • produkcję części i akcesoriów do rowerów,
  • produkcję wózków inwalidzkich, nawet z silnikiem,
  • produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich,
  • produkcję wózków dziecięcych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 30.91.Z,
  • produkcji zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 359 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009254
31 marca 2010276
30 czerwca 2010287
30 września 2010288
31 grudnia 2010304
31 marca 2011302
30 czerwca 2011301
30 września 2011310
31 grudnia 2011302
31 marca 2012301
30 czerwca 2012304
30 września 2012311
31 grudnia 2012313
31 marca 2013316
30 czerwca 2013327
30 września 2013334
31 grudnia 2013337
31 marca 2014344
30 czerwca 2014359
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (51,5% ogółu), mazowieckie (9,2% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (6,1% ogółu).

śląskie18551,5%
mazowieckie339,2%
kujawsko-pomorskie226,1%
łódzkie215,8%
wielkopolskie185,0%
podkarpackie123,3%
dolnośląskie123,3%
małopolskie123,3%
pomorskie113,1%
lubelskie71,9%
zachodniopomorskie71,9%
lubuskie71,9%
opolskie61,7%
podlaskie30,8%
świętokrzyskie30,8%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza24367,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5214,5%
spółki cywilne4111,4%
spółki jawne174,7%
spółdzielnie30,8%
spółki komandytowo-akcyjne10,3%
spółki akcyjne10,3%
spółki komandytowe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,7% podmiotów), własność zagraniczna (5,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32289,7%
własność zagraniczna205,6%
własność prywatna krajowa pozostała71,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,1% podmiotów) i od 10 do 49 (11,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych30284,1%
od 10 do 49 zatrudnionych4011,1%
od 50 do 249 zatrudnionych143,9%
powyżej 250 zatrudnionych30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z)501 902 019,99251 483 396,06610 019 488,996 800 685,111,42,71,149,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (158,0 mln zł), SPRICK ROWERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (98,4 mln zł) oraz IDEAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (96,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)188 068 618,3985 665 701,02158 006 727,632 146 345,951,12,51,454,5
SPRICK ROWERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)49 470 807,7126 697 476,4498 399 991,261 092 780,952,24,11,146,0
IDEAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 465 404,2711 186 106,6396 794 937,66-6 637 264,64-14,6-59,3-6,975,4
Grupa Kapitałowa KROSS SPÓŁKA AKCYJNA129 731 100,2467 632 100,0085 735 000,005 500,000,00,00,047,9
KROSS SPÓŁKA AKCYJNA135 667 915,3073 980 198,0984 192 464,12471 491,820,40,60,645,5
DT SWISS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 672 103,986 118 292,5274 101 078,001 647 860,287,626,92,271,8
DELTIM MACHURA, MACHURA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA23 335 457,8913 717 753,3937 708 284,55577 047,862,54,21,541,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ARO" KAROŃ SPÓŁKA JAWNA7 183 056,836 455 484,5723 603 018,612 196 146,6930,634,09,310,1
UNIBIKE K. ORŁOWSKA P. DROBOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA14 886 219,3811 699 367,6220 799 610,672 573 826,3817,322,012,421,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADAMEX II" APOLONIA KAROŃ16 152 436,5715 963 016,6716 413 377,732 732 451,3816,917,116,71,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.