Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów (włączając rozpinane swetry), kamizelek i podobnych wyrobów dzianych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,
  • produkcji wyrobów pończoszniczych, sklasyfikowanej w 14.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 255 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 548
31 marca 20101 538
30 czerwca 20101 506
30 września 20101 536
31 grudnia 20101 526
31 marca 20111 487
30 czerwca 20111 382
30 września 20111 384
31 grudnia 20111 357
31 marca 20121 313
30 czerwca 20121 301
30 września 20121 319
31 grudnia 20121 327
31 marca 20131 306
30 czerwca 20131 299
30 września 20131 314
31 grudnia 20131 294
31 marca 20141 271
30 czerwca 20141 255
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (27,6% ogółu), śląskie (16,5% ogółu) oraz mazowieckie (14,5% ogółu).

łódzkie34727,6%
śląskie20716,5%
mazowieckie18214,5%
wielkopolskie1118,8%
małopolskie776,1%
dolnośląskie534,2%
podkarpackie413,3%
pomorskie403,2%
świętokrzyskie352,8%
kujawsko-pomorskie332,6%
zachodniopomorskie322,5%
lubuskie252,0%
warmińsko-mazurskie252,0%
lubelskie221,8%
opolskie171,4%
podlaskie80,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,2% podmiotów), spółki cywilne (10,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 03182,2%
spółki cywilne13410,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością645,1%
spółki jawne121,0%
spółdzielnie80,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,2%
spółki akcyjne20,2%
spółki komandytowe20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 19595,2%
własność prywatna krajowa pozostała342,7%
własność zagraniczna151,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 11088,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1179,3%
od 50 do 249 zatrudnionych282,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z)11 434 981,749 374 199,6513 216 221,91-2 303 968,46-20,2-24,6-17,418,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "OLIMPIA" SPÓŁKA AKCYJNA (13,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "OLIMPIA" SPÓŁKA AKCYJNA11 434 981,749 374 199,6513 216 222,19-2 303 968,46-20,2-24,6-17,418,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.