Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii,
 • kursy udzielania pierwszej pomocy,
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 31 marca 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 536 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 17,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 31 marca 2013 r.

31 grudnia 200921 408
31 marca 201021 601
30 czerwca 201021 141
30 września 201022 149
31 grudnia 201022 770
31 marca 201122 896
30 czerwca 201121 935
30 września 201122 056
31 grudnia 201122 568
31 marca 201222 550
30 czerwca 201221 660
30 września 201222 885
31 grudnia 201226 226
31 marca 201326 536
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie6 01622,7%
śląskie3 17612,0%
wielkopolskie2 5279,5%
małopolskie2 3078,7%
dolnośląskie2 2378,4%
pomorskie1 6606,3%
łódzkie1 5445,8%
kujawsko-pomorskie1 2024,5%
zachodniopomorskie1 1234,2%
lubelskie1 0333,9%
podkarpackie8773,3%
warmińsko-mazurskie7092,7%
świętokrzyskie6332,4%
opolskie5392,0%
podlaskie5222,0%
lubuskie4311,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 26 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,7% podmiotów), placówki systemu oświaty niepubliczne (9,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza19 01671,7%
placówki systemu oświaty niepubliczne2 6109,8%
spółki cywilne1 7336,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 6906,4%
placówki systemu oświaty publiczne4681,8%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne4141,6%
spółki jawne1540,6%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne960,4%
spółki komandytowe620,2%
stowarzyszenia520,2%
pozostałe2410,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,6% podmiotów) oraz własność samorządowa (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych23 36188,0%
własność prywatna krajowa pozostała2 0267,6%
własność samorządowa5932,2%
własność zagraniczna1980,7%
własność skarbu państwa900,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych830,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej590,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej250,1%
własność państwowych osób prawnych210,1%
pozostałe230,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,9% podmiotów) i od 10 do 49 (4,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 17594,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 2024,5%
od 50 do 249 zatrudnionych1480,6%
powyżej 250 zatrudnionych110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)387 412 852,11164 763 182,82405 982 304,30-8 644 577,47-2,2-5,3-2,157,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (119,6 mln zł), POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (76,9 mln zł) oraz KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY (43,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 138 476,7512 074 456,11119 569 524,666 333 005,007,352,55,386,1
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 183 917,364 552 696,8276 942 868,191 209 790,2819,626,61,626,4
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY33 625 594,6519 438 527,4343 127 423,68-956 276,62-2,8-4,9-2,242,2
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)126 590 359,1761 865 834,2042 548 073,02-17 308 220,01-13,7-28,0-40,751,1
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH42 436 578,8434 694 618,4322 590 483,762 599 491,096,17,511,518,2
DOOR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA10 920 614,519 330 541,3417 650 900,131 803 307,9416,519,310,214,6
KONSORCJUM DORADCZO-SZKOLENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA (*)9 130 022,66225 665,6917 470 867,02-65 166,93-0,7-28,9-0,497,5
BERLITZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 349 969,38-2 117 336,9915 424 519,40-923 041,74-14,543,6-6,0100,0
CTPARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA4 395 199,24919 527,6012 216 882,841 923 066,5143,8209,115,779,1
CS SZKOLENIE I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 181 937,259 276 815,0610 119 932,98-1 453 705,02-13,0-15,7-14,417,0
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA33 085 704,567 156 366,336 654 803,12-51 604,85-0,2-0,7-0,878,4
SOPOCKI INSTYTUT UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA7 203 978,956 493 058,156 217 246,82-180 396,85-2,5-2,8-2,99,9
CENTRUM ROZWIĄZAŃ MENEDŻERSKICH SPÓŁKA AKCYJNA3 532 975,07553 730,105 913 721,83-1 588 391,64-45,0-286,9-26,984,3
REHA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 350 541,04740 029,545 007 329,50458 849,5410,662,09,283,0
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA1 286 984,07-441 345,234 527 729,01-445 282,57-34,6100,9-9,8100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.