Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,5% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie33 18231,5%
śląskie10 60710,1%
wielkopolskie9 8499,4%
małopolskie9 4228,9%
dolnośląskie8 6148,2%
pomorskie6 2495,9%
łódzkie5 0654,8%
zachodniopomorskie3 8023,6%
kujawsko-pomorskie3 5993,4%
podkarpackie3 3513,2%
lubelskie3 0232,9%
świętokrzyskie1 7781,7%
podlaskie1 7621,7%
warmińsko-mazurskie1 7321,6%
lubuskie1 6441,6%
opolskie1 6431,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
świętokrzyskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (55,1% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (5,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 454 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie25055,1%
małopolskie449,7%
śląskie275,9%
dolnośląskie255,5%
wielkopolskie255,5%
pomorskie245,3%
łódzkie153,3%
podkarpackie81,8%
kujawsko-pomorskie81,8%
zachodniopomorskie71,5%
świętokrzyskie40,9%
lubuskie40,9%
lubelskie40,9%
opolskie30,7%
podlaskie30,7%
warmińsko-mazurskie30,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.