Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie168 94817,8%
śląskie116 84112,3%
wielkopolskie93 9259,9%
małopolskie80 1498,4%
dolnośląskie75 6398,0%
łódzkie60 6686,4%
pomorskie52 6015,5%
kujawsko-pomorskie46 1484,9%
zachodniopomorskie45 6504,8%
lubelskie43 2674,6%
podkarpackie39 2834,1%
świętokrzyskie30 8603,3%
lubuskie25 1292,6%
warmińsko-mazurskie24 4022,6%
podlaskie23 1092,4%
opolskie22 2852,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (34,3% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 2 641 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie90634,3%
śląskie30211,4%
wielkopolskie26610,1%
małopolskie1867,0%
dolnośląskie1656,2%
pomorskie1325,0%
kujawsko-pomorskie1224,6%
łódzkie1224,6%
podkarpackie1013,8%
zachodniopomorskie652,5%
lubelskie582,2%
podlaskie532,0%
świętokrzyskie491,9%
opolskie461,7%
lubuskie351,3%
warmińsko-mazurskie331,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.