Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,8% podmiotów), spółki cywilne (12,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza738 18977,8%
spółki cywilne113 78312,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością75 1187,9%
spółki jawne13 8861,5%
spółki komandytowe2 8290,3%
spółdzielnie2 3090,2%
spółki akcyjne1 4160,1%
spółki komandytowo-akcyjne5050,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych4360,0%
przedstawicielstwa zagraniczne3370,0%
pozostałe960,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,1% największych podmiotów), spółki akcyjne (16,7% największych podmiotów) oraz spółki jawne (7,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 71865,1%
spółki akcyjne44016,7%
spółki jawne1897,2%
indywidualna działalność gospodarcza1194,5%
spółki komandytowe1134,3%
spółki komandytowo-akcyjne160,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,4%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.