Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (379,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)226 437 862 046,7391 402 234 443,60557 223 543 633,6313 221 590 901,135,814,52,459,6
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)151 995 659 974,0161 347 658 896,45379 708 515 580,608 640 512 999,865,714,12,359,6
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)52 930 318 697,6422 737 824 764,43122 221 899 734,183 076 895 122,715,813,52,557,0
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)21 511 883 375,087 316 750 782,7255 293 128 318,851 504 182 778,567,020,62,766,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 50 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 83 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł), sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (58,0 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (40,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)226 437 862 046,7391 402 234 443,60557 223 543 633,6313 221 590 901,135,814,52,459,6
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)39 400 976 488,5916 810 510 782,3681 227 273 146,472 143 462 107,755,412,82,657,3
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)17 421 309 423,856 378 567 824,5340 048 609 361,55894 554 604,725,114,02,263,4
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)13 176 589 781,203 888 274 204,3038 302 218 077,61889 541 067,906,822,92,370,5
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13 143 047 480,506 857 483 631,0829 538 302 511,68444 050 327,893,46,51,547,8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)8 447 668 948,061 626 959 057,8227 372 417 051,67648 775 268,757,739,92,480,7
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)2 175 858 956,04827 462 118,9119 491 887 407,18259 567 569,5711,931,41,362,0
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)5 012 992 505,931 753 906 668,5417 760 946 240,66185 431 023,843,710,61,065,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)7 522 968 187,403 452 512 448,2816 021 473 737,70154 308 330,592,14,51,054,1
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)5 696 571 212,462 438 726 558,4111 669 503 951,60471 194 031,238,319,34,057,2
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)3 468 499 845,651 277 385 432,058 546 089 301,44189 848 754,275,514,92,263,2
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)2 688 448 493,53810 943 123,596 814 075 234,31117 879 444,834,414,51,769,8
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74.Z)3 564 304 094,091 409 953 196,246 729 438 924,85126 379 456,723,69,01,960,4
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)3 946 483 790,031 700 501 765,386 491 453 073,28209 276 656,655,312,33,256,9
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z)2 113 884 933,55694 579 332,746 187 176 980,98164 853 320,617,823,72,767,1
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)3 249 749 752,011 718 707 844,235 659 772 905,43255 807 876,027,914,94,547,1
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z)2 020 382 744,04614 500 744,575 499 796 295,9849 856 700,342,58,10,969,6
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)2 176 885 867,20806 074 587,395 371 131 609,43108 596 898,325,013,52,063,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)2 106 216 007,80555 813 939,085 111 908 129,8882 557 589,113,914,91,673,6
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)3 761 382 206,213 078 329 531,315 095 207 480,77468 903 239,9712,515,29,218,2
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)2 323 684 084,90795 048 867,904 990 822 892,78485 168 517,2520,961,09,765,8
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)3 481 474 562,711 466 780 818,924 880 923 301,6689 077 731,752,66,11,857,9
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)1 260 071 312,38528 695 742,364 654 381 669,76114 717 229,159,121,72,558,0
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)1 921 260 791,59932 794 927,624 592 304 290,38432 159 107,8822,546,39,451,5
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)1 345 282 265,66226 572 371,504 007 146 749,75-18 122 018,73-1,4-8,0-0,583,2
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z)1 492 485 999,06765 525 996,173 974 132 010,34139 830 736,379,418,33,548,7
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z)1 247 711 457,82505 800 845,523 795 242 283,25105 224 647,608,420,82,859,5
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)756 500 000,00317 947 000,003 603 894 000,00-81 659 000,00-10,8-25,7-2,358,0
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)1 278 318 074,0717 974 598,653 587 463 252,26149 976 776,7511,7834,44,298,6
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)2 849 114 288,731 771 449 704,003 287 115 327,8386 137 178,853,04,92,637,8
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)1 722 997 343,06888 333 709,263 156 677 261,9882 634 903,064,89,32,648,4
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)1 389 302 723,06499 066 559,042 923 226 999,7672 411 373,805,214,52,564,1
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z)1 202 833 158,37532 002 580,402 841 165 267,0968 216 857,225,712,82,455,8
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)1 111 482 937,69542 234 343,172 643 537 573,4033 467 692,783,06,21,351,2
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)1 943 060 252,061 330 361 618,692 635 444 291,52148 302 485,427,611,25,631,5
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)1 493 338 417,36805 912 375,122 471 868 955,23174 158 767,8111,721,67,146,0
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)783 727 920,58221 927 441,322 313 563 061,918 210 647,921,13,70,471,7
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)2 837 644 612,40778 928 690,592 252 248 629,9050 643 014,821,86,52,372,6
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)632 686 105,95224 091 471,992 214 483 583,6239 459 109,036,217,61,864,6
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)1 624 863 622,09922 816 954,762 182 188 513,8653 410 859,163,35,82,543,2
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)1 032 394 778,41478 678 201,512 164 363 780,4445 342 929,454,49,52,153,6
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)1 485 881 246,75890 611 576,151 995 904 626,39152 467 049,3810,317,17,640,1
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z)593 604 227,41270 677 903,421 983 940 558,3930 944 035,265,211,41,654,4
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)808 059 547,28-57 274 423,271 795 276 981,06119 198 931,5714,8-208,16,6107,1
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)333 882 714,12147 783 828,681 559 931 243,3337 204 728,7411,125,22,455,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.