Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A,
  • działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 007 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 573
31 marca 20107 272
30 czerwca 20107 219
30 września 20107 173
31 grudnia 20107 101
31 marca 20116 867
30 czerwca 20116 679
30 września 20116 548
31 grudnia 20116 409
31 marca 20126 207
30 czerwca 20126 077
30 września 20126 084
31 grudnia 20126 068
31 marca 20135 989
30 czerwca 20136 010
30 września 20136 096
31 grudnia 20136 067
31 marca 20146 038
30 czerwca 20146 007
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie1 01616,9%
śląskie73112,2%
wielkopolskie66711,1%
dolnośląskie5859,7%
małopolskie4427,4%
pomorskie4397,3%
zachodniopomorskie4006,7%
łódzkie3676,1%
kujawsko-pomorskie3035,0%
lubelskie1772,9%
warmińsko-mazurskie1742,9%
lubuskie1722,9%
podkarpackie1632,7%
podlaskie1562,6%
opolskie1101,8%
świętokrzyskie1051,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,2% podmiotów), spółki cywilne (12,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 99983,2%
spółki cywilne73912,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2223,7%
spółki jawne140,2%
spółki komandytowe130,2%
spółdzielnie80,1%
stowarzyszenia60,1%
fundacje30,0%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność zagraniczna (1,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 80896,7%
własność zagraniczna991,6%
własność prywatna krajowa pozostała540,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 95599,1%
od 10 do 49 zatrudnionych450,7%
od 50 do 249 zatrudnionych70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)16 798 256,0114 573 348,433 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)16 798 256,0114 573 348,853 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.