Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,8 mln zł), AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (72,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA (65,9 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 929 048,3666 240 170,1882 814 480,199 573 695,667,814,511,646,1
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA73 784 684,2236 593 961,8472 849 073,9921 077 148,1628,657,628,950,4
Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 694 000,006 793 000,2565 912 000,003 474 000,005,951,15,388,4
EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 071 527,318 921 103,1761 387 754,174 279 742,967,448,07,084,6
DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 747 994,121 473 025,0550 163 139,58136 540,381,49,30,384,9
ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA10 496 093,686 410 040,9741 954 502,907 398 447,7670,5115,417,638,9
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 554 329,9059 353 434,8538 831 143,855 434 810,518,69,214,06,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 738 393,6959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
ELEKTRO-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 331 874,02506 876,1427 675 268,8796 844,800,719,10,496,5
IMPEL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 480 000,2715 346 000,0020 641 000,00-865 000,00-1,2-5,6-4,277,9
KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 029 000,00599 000,0010 948 000,00132 000,061,522,01,293,4
IMPEL-PERFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 886 000,29143 000,006 895 000,00-1 599 000,00-9,5-1 000,0-23,299,2
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)16 798 256,0114 573 348,853 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.