Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 90 197 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200986 116
31 marca 201085 981
30 czerwca 201087 351
30 września 201088 315
31 grudnia 201089 253
31 marca 201188 474
30 czerwca 201187 463
30 września 201187 247
31 grudnia 201186 727
31 marca 201285 460
30 czerwca 201285 914
30 września 201286 502
31 grudnia 201287 012
31 marca 201386 463
30 czerwca 201387 536
30 września 201388 554
31 grudnia 201388 795
31 marca 201488 954
30 czerwca 201490 197
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 5 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (71,1% podmiotów) oraz pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (11,7% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 4 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (54,5% największych podmiotów) oraz pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (27,3% największych podmiotów).