Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (224,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z)286 891 668,8597 659 314,32224 640 737,2618 919 885,456,619,48,466,0
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)97 864 551,4038 573 863,03150 687 482,1021 310 533,3421,855,314,160,6
Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)61 738 393,1959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)16 798 256,0114 573 348,433 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.